Rokotteesta kieltäytymiseen on painavat syyt, jotka täytyy hyväksyä

Veli Keitel, 24.10.2021

Rokottamattomia syyllistetään nyt siitä, että he vievät sairaalapaikkoja rokotetuilta. Tämä tulee esiin lukuisissa somekeskusteluissa, joissa rokottamattomia parjataan siteeraamalla lehdistöä: “Rokottamattomat joutuvat sairaalaan 16 kertaa todennäköisemmin”, “Rokottamattomat viivästyttävät sydänleikkauksia” jne. Tässä artikkelissa paneudun useisiin havaintoihin ja tutkimuksiin, jotka vahvasti kyseenalaistavat tällaisen rokottamattomiin kohdistuvan loanheiton.

 Covidiin on olemassa muita hoitomuotoja kuin rokotteet, mutta Suomen media ja THL ovat systemaattisesti pitäneet nämä pois näkyvistä ja käytöstä, myötäillen länsimaissa “hyväksi todettua” käytäntöä. Intiassa koronaepidemia on saatu täysin hallintaan, vaikka siellä rokotekattavuus on vasta 14%. Sen sijaan juuri eniten rokotetuissa maissa ja kaupungeissa tartuntaluvut ovat suurimpia, ja valtosa tautiin kuolevista on “täysin rokotettuja”.

 

Otetaan ensin lista muutamista painavista syistä, joiden vuoksi voisi olla perusteltua jättää nämä injektiot ottamatta, ja katsotaan sitten perusteluja näille syille.

 1. Covidiin on olemassa halpoja ja toimivia hoitoja, joilla suurin osa vakavista tapauksista voidaan välttää.
 2. Lukuisissa kaupungeissa ja maissa – myös Suomessa – koronatartunnat ovat merkittävästi lisääntyneet massarokotusten aikana. Sen sijaan esim. Intiassa, jossa vain 14% on rokotettu, tartunnat ovat romahtaneet pohjalukemiin.
 3. Koronarokotteiden myyntilupa perustuu huijaukseen, ja rokotteet ovat itseasiassa Euroopan lainsäädännön vastaisia.
 4. Koronarokotteet on otettu käyttöön vähintään 10 kertaa lyhyemmällä testauksella kuin aikaisemmat rokotteet, ja pitkäaikaiset haitat tulevat vastaan vasta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä haittoja on tullut jo monta kertaa enemmän kuin mistään aikaisemmasta rokotteesta.
 5. Rokotteiden antama suoja hiipuu nopeasti, ja jatkossa lisärokotteita (boostereita) on otettava jopa useita kertoja vuodessa, minkä riskinä on yleisen immuniteetin heikentyminen.
 6. Covid19, erityisesti sen vähemmän tappavat variantit, ei ole alle 70-vuotiaille influenssaa vaarallisempi, ja sairastaminen antaa paljon rokotteita paremman immuniteetin.

Voidaanko rokottamattomia syyllistää hoitopaikkojen viemisestä?

VBL: Ulla-Maj Wideroos käännytettiin leikkaussalin ovelta – rokottamattomat koronasairaat veivät kaikki tehohoitopaikat

https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/eb1d2b3b-f33e-48d4-9e78-964f9bc1ed60

Rokottamattomien osuus kasvaa sairaalahoidossa – 77 prosenttia HUSin koronapotilaista ei ole ottanut rokotusta

https://yle.fi/uutiset/3-12150476

HUSin Asko Järvinen: “Rokottamattoman riski sairastua on nyt suurempi kuin kenties koskaan” – koronaluvut ovat jälleen nousussa

https://yle.fi/uutiset/3-12152501

Mm. näillä artikkeleilla Suomessa syyllistetään rokottamattomia. Perusteluna on tässä kohtaa se, että nämä vievät toisilta sairaalapaikkoja. Mitä media edellä, sitä mediaa seuraavat perässä… Viimeksi mainitussa artikkelissa kumminkin mainitaan asia, joka useimmilta tuntuu jäävän huomaamatta: Koronapotilaiden hoidontarve on vielä huomattavasti pienempi kuin viime keväänä, jolloin se oli suurimmillaan.

Keväällä rokotettuja oli tietenkin selvästi vähemmän, eikä tuolloin voitu siis syytä sairaalahoidoista vielä langettaa rokottamattomien niskaan. Kuitenkin on huomattava, että THL:n tilastotietojen ja käyrien mukaan helmi-huhtikuussa (3 kk) tartuntoja oli Suomessa 58% enemmän kuin loka-joulukuussa (3 kk), jolloin rokotteita ei vielä ollut – siis yli puolitoista kertaa enemmän. Tämä noudattaa maailmalla yleistä linjaa; mitä suurempi osa ihmisistä on rokotettu, sitä enemmän korona leviää (tähän palataan myöhemmin).

https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26

Taulukoista näkee myös, että potilaita on 23.10. tehohoidossa 30 ja erikoissairaanhoidossa  100 – molempien määrä on laskenut edellisestä raportointipäivästä. Äskeisessä artikkelissa sanottiin myös näin: “Vaikka ilmaantuvuusluku kertoo aiempaa huonommin pandemian tilanteesta, sen nousu enteilee edelleen sairaalahoidon tarpeen kasvua.” Tässä tyypillisesti liioitellaan uhkakuvia, ja sitten uhkailut myöhemmin osoittautuvat vääräksi.

Helmi-huhtikuussa (3 kk) tartuntoja oli Suomessa 58% enemmän
kuin loka-joulukuussa (3 kk), jolloin rokotteita ei vielä ollut.

Katsotaanpa hieman taakse päin. Erikoissairaanhoidon avohoidossa oli vuonna 2018 yhteensä 2,0 miljoonaa potilasta ja 10,4 miljoonaa käyntiä. Vuodeosastohoidossa oli lähes 636 000 potilasta, 970 000 hoitojaksoa ja 3,8 miljoonaa hoitopäivää (Erikoissairaanhoidon tilastoraportti 2018). Jos hoitopäiviä oli 3,8 miljoonaa vuodessa, keskimäärin hoidossa oli n. 10 400 potilasta päivittäin. Tuo 100 potilasta erikoissairaanhoidossa on alle 1% tästä määrästä, eikä se enää tunnukaan ihan hirmuiselta kuormitukselta. Ehkäpä satunnaista kuormitusta on parissa Suomen sairaalassa, mutta tuskinpa siitä voi perusteltuja yleistyksiä tehdä.

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138549/Tr34_19.pdf?sequence=1&isAllowed=y

THL kertoo, että koronapotilaille on Suomessa varattu n. 50 tehohoitopaikkaa. Tämä tuntuu hyvin oudolta siihen nähden, että juuri koronasta johtuvan lisätarpeen vuoksi Suomeen on luvattu järjestää yhteensä 1000 tehohoitopaikkaa, minkä lääkärilehti vahvisti maaliskuussa:

Ajan­kohtai­sta 27.3.2020 13/2020 vsk 75 s. 795

”Tuhat tehohoitopaikkaa saadaan kasaan”

https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/rdquo-tuhat-tehohoitopaikkaa-saadaan-kasaan-rdquo/

Jos tuhannesta tehohoitopaikasta vain 50 (5%) on käytettävissä koronapotilaille, mutta valtavasti rahaa ja resursseja käytetään rokottamiseen, tämä kertoo aika vahvasti THL:n prioriteeteista. Jos rokotteisiin ei luotettaisi, niihin käytetyt rahat voitaisiin käyttää esim. tehohoitopaikkojen lisäämiseen – tai vielä mieluummin terveysvalistukseen ja toimiviksi todettujen aikaisten hoitomuotojen käyttöönottamiseen.

Mutta onko rokotteiden hyödyllisyyttä syytä epäillä – voisiko niiden ottaminen ratkaisukeinoksi epidemiaan olla täysin väärä valinta?

Kumpi toimii paremmin – aikainen hoito vai rokotteet?

Koronarokotteille on Euroopassa (mukaanlukien Suomessa) myönnetty ehdollinen myyntilupa. Mitä tämä tarkoittaa? Rokotteiden haittavaikutuksia rekisteröivä Fimea kertoo asiasta seuraavaa:

https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-covid-19-/usein-kysytyt-kysymykset

Ehdollinen myyntilupa voidaan myöntää, jos lääke (myös rokotteet ovat lääkkeitä) katsotaan hyvin tarpeelliseksi lääketieteellisin perustein, mutta tutkimustiedon kertymäaika on vielä liian lyhyt tavallisen myyntiluvan myöntämiseksi. Tällöin määritellään, mitä teho- ja turvallisuustietoa myyntiluvan haltijan on toimitettava vielä jatkossa myyntiluvan ylläpitämiseksi.

Fimea ei tässä kohtaa kuitenkaan erittele niitä kriteerejä, joilla ehdollisen myyntiluvan voi lääkkeelle saada. Nämä kriteerit määrittelee EMA (European Medicines Agency):

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation

EMAn CHMP voi myöntää lääkkeelle ehdollisen myyntiluvan, jos se toteaa, että kaikki seuraavat kriteerit täyttyvät:

 • Lääkkeen hyöty-riski-suhde on positiivinen
 • On todennäköistä, että luvan hakija pystyy tarjoamaan kattavan selvityksen luvan myöntämisen jälkeen
 • Lääke vastaa lääketieteelliseen tilanteeseen, johon ei vielä ole hoitoa
  (the medicine fulfils an unmet medical need)
 • Lääkkeen välittömästä saatavuudesta saatu hyöty potilaille on suurempi kuin riski, joka seuraa siitä, että lisätietoa vielä tarvitaan

(Korostukset on tehnyt artikkelin kirjoittaja.)

Tällä hetkellä on täysin selvää, että kolmas kriteeri ei täyty – minkä monet asiantuntijat ovat tuoneet esille (vaikka heitä ei ole päästetty julkiseen mediaan asiasta kertomaan). Keväästä 2020 asti lukuisat lääkärit ympäri maailmaa ovat hoitaneet covid-tautia aikaisessa vaiheessa (early treatment) menestyksekkäästi mm. Ivermectin- ja Hydroksiklorokiini-nimisillä lääkkeillä, usein yhdistettynä mm. C- ja D-vitamiinien sekä sinkin määräämiseen. Näiden lääkkeiden toiminnasta kertovat lähteet on kuitenkin systemaattisesti vaiettu tai sensuroitu, eikä esim. Suomen THL puhu niistä mitään. USA:ssa asiasta on nostettu suurta hälyä jo poliitikkojenkin toimesta.

Asiaa havainnollistaa iltalehden uutinen, joka täysin valheellisesti antaa kuvan, ettei covidiin ole aikaisemmin ollut toimivaa lääkintää:

Ensimmäinen koronalääke saattaa olla valmis jo tänä vuonna: ”Voitaisiin antaa kaikille”

https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/28f498aa-b133-4498-bcf4-0287e2b6c7e6

Alaotsikko “Isot lääkeyhtiöt ovat loppusuoralla koronalääkkeidensä kanssa” kertoo paljon. Edulliset pitkään tunnetut lääkkeet, kuten Hydroksiklorokiini ja Ivermectin eivät tuo valtavia voittoja lääkeyhtiöille, jotka tienaavat miljoonia rokotteillaan, ja lobbaavat tehokkaasti mediaa. Tämä osaltaan selittää, miksi varhaisista hoitomuodoista on vaiettu ja niitä käyttäviä lääkäreitä on sensuroitu ja jopa pantu viralta – siitä huolimatta, että he ovat parantaneet potilaitaan paljon suuremmalla menestyksellä kuin suuret sairaalat hengityskoneillaan ja Remdesivirillä, sairauden jo edettyä pitkälle (kun aikaista hoitoa ei ole tarjottu vaan pakotettu potilaat kotiinsa odottamaan taudin pahenemista).

Pfizerin otteesta USA:n mediaan kertoo hyvin seuraava videokooste, jonka nähtyään kukaan ei voi enää väittää, ettei lääkeyhtiöillä ole vaikutusvaltaa mediaan:

https://rumble.com/vo086z-proof-that-big-pharma-owns-the-corporate-news.html

Professori Vesa Hytönen Tampereen yliopiston Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta toteaa rokotteen kehittämistyön kestävän tyypillisesti 5–20 vuotta. Aikaa kuluu laboratoriotutkimukseen sekä erityisesti rokotteen testaamiseen.

https://tekijalehti.fi/2020/11/09/keksinto-rokote-valmistuu-yleensa-5-20-vuodessa/

Koronarokotteiden kehittämiseen on käytetty kymmenesosa yleisestä 5 vuoden minimistä.

Koronarokotteiden kehittäminen alkoi huhtikuussa 2020 ja testaus seuraavana kesänä, ja ne otettiin massiiviseen käyttöön ympäri maailmaa jo seuraavassa vuodenvaihteessa, siis reilun puolen vuoden kuluttua. Koronarokotteiden kehittämiseen on siis käytetty kymmenesosa yleisestä 5 vuoden minimistä. Mihin tuota pitkää kehittämistyötä sitten tarvitaan? Suuri osa siitä vaaditaan turvallisuustestaukseen, koska monet rokotteiden vakavat haitat tulevat esiin vasta 2-3 v rokotteen ottamisen jälkeen. Ja erityisesti, kun kyseessä on täysin uudentyyppinen rokote, jota ei ole koskaan aikaisemmin testattu ihmisillä.

Mikäli Euroopan terveydenhoitojärjestöt olisivat myöntäneet lääkkeiden toimivuuden covidin hoidossa, ehdollista myyntilupaa rokotteelle ei olisi voitu antaa (puutteellisen testauksen ja riskiarvioinnin vuoksi normaalia myyntilupaa ei missään nimessä voitu myöntää).

Siis:

 • Rokotteet eivät ole koskaan olleet ainoa hoitomuoto covid-tautiin.
 • Rokotteiden sijaan ihmiset voivat käyttää vakavan taudin välttämiseen olemassa olevia turvallisia ja edullisia lääkkeitä.
 • Eväämällä potilailta turvallisen hoidon toimivilla lääkkeillä, Suomen terveydenhuolto syyllistyy vakavaan lääketieteelliseen virheeseen.
 • Koronarokotteiden käyttäminen Suomessa (ja muissa maissa) on laitonta.

Millä perusteella Ivermectin on toimiva lääke covidia vastaan? Epidemiaa monipuolisesti videoillaan käsitellyt brittitohtori John Campbell kertoo 22.9.2021 julkaistulla videollaan Ivermectinin käytöstä Intiassa. Goan osavaltiossa otettiin jo 9.10.2020 käyttöön lääkintäpaketti, jossa covidiin hoitoa varten oli paracetamol-tabletteja (kipulääkitys), C-vitamiini, multivitamiinitapletteja sisältäen sinkkiä, D-vitamiinia, 10 tablettia Ivermectinia ja 10 tablettia Doxycyclinea (antibiootti lähinnä toissijaisten bakteeritulehdusten välttämiseksi). Itse asiassa Intian hallitus määräsi Ivermectinille perustuvaa lääkintäpakettia jaettavaksi tartunnan saaneille jo elokuussa 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=eO9cjy3Rydc

Ivermectinin hyöty siis tiedettiin jo selvästi ennen rokotteiden myyntilupien myöntämistä. Tästä löytyy verkosta lukuisia lähteitä, ja lääkkeen hyödyllisyys todetaan nyttemmin mm. American Journal of Therapeutics -lehden heinä/elokuun 2021 numerossa:

https://journals.lww.com/americantherapeutics/fulltext/2021/08000/ivermectin_for_prevention_and_treatment_of.7.aspx

Ja kuinka ollakaan, myös NIH (USA:n kansallinen terveysinstituutti) on viime kesästä lähtien suositellut Ivermectinin käyttöä covidin hoidossa, vaikka CDC ja FDA ovat aiemmin hyväksyneet koronan hoitoon ainoastaan huomattavasti enemmän terveysriskejä aiheuttavan Remdesivir-lääkkeen:

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/tables/table-2e/

NIH:in suosituksissa Ivermectinista todetaan haittavaikutusten osalta “generally well tolerated” – yleensä hyvin siedetty, ja luetellut haittavaikutukset ovat hyvin lieviä verrattuna Remdesiviriin – jota on jopa syytetty USA:n korkeasta koronakuolleisuudesta vuonna 2020. Ei ole olemassa mitään tieteellisiä tai eettisiä perusteita sille, miksi vain tämä erittäin vaarallinen lääke on hyväksytty covidin hoitoon, mutta taudin alkuvaiheen hoitoon toimivat lääkkeet on evätty.

Huhtikuussa Uttar Pradeshissa oli yli 300 000 aktiivista tartuntatapausta, mutta asianmukaisen lääkityksen ansiosta syyskuun puolessavälissä vain 187! 

Ivermectin -lääkintäpaketti otettiin hiljattain käyttöön Uttar Pradeshin osavaltiossa, jossa on yli 200 miljoonaa asukasta.  Huhtikuussa Uttar Pradeshissa oli yli 300 000 aktiivista tartuntatapausta, mutta asianmukaisen lääkityksen ansiosta syyskuun puolessavälissä vain 187!  Tämä dramaattinen pudotus johtuu mitä ilmeisimmin tästä vain muutaman dollarin arvoisesta lääkehoidosta ja taudin hoidosta aikaisessa vaiheessa (Intiassa käytetään myös hydroksiklorokiinia) – eikä rokotteista, joita Euroopassa kaiken aikaa hehkutetaan ainoana keinona saada epidemia kuriin. Nimittäin Intiassa rokotekattavuus on vasta 14%.

Myös lukuisia vaatimuksia on tehtyä sairaaloille lakiteitse, jotta potilaille annettaisiin Ivermectin-hoitoa:

https://telegra.ph/Wave-of-Lawsuits-Demand-Ivermectin-for-Covid-Patients—Yatedcom-10-22

THL ja lehdistö eivät myöskään tuo esille, että terveenä pysymiseen ja immuniteetin vahvistamiseen on lukuisia luonnollisia ja yksinkertaisia, tieteellisesti todennettuja keinoja, joista puhutaan mm. TV:ssä 11.10. esitetyssä BBC:n ansiokkaassa dokumentissa Voiko vastustuskykyyn vaikuttaa?

https://areena.yle.fi/1-50786380 

Epidemian leviäminen kiihtyy korkean rokotekattavuuden maissa

Intiassa koronaepidemia näyttää siis olevan täysin hallinnassa erittäin alhaisella rokotekattavuudella. Miltä sitten näyttää tilanne korkean rokotekattavuuden maissa. Useimmat tietätävät, että Israel oli ensimmäisiä laajasti rokotettuja maita maailmassa, Pfizerin kanssa tehdyn erityissopimuksen ansiosta. Kuitenkin nyt syksyllä 2021 Israelin koronatilanne on pahempi kuin se oli keväällä 2020, ja tätä yritetään nyt korjata ns.”boostereilla” (rokoteannokset kolmannesta eteenpäin).

Tohtori Robert Malone, yksi mRNA-rokotetekniikan varhaisista kehittäjistä, vahvistaa havainnon:

Covid-tapaukset lisääntyvät eniten rokotetuissa maissa, eivät vähiten rokotetuissa:

https://freewestmedia.com/2021/07/20/covid-cases-are-surging-in-the-most-vaxxed-countries-not-in-the-least-vaxxed/

Lisäksi hän toteaa USA:n rokotevahinkoja rekisteröivän VAERS-järjestelmän tietojen perusteella, että Pfizerin rokotteet johtavat 12-17-vuotiaiden poikien sairaalahoitoon 3-5 kertaa useammin kuin covid, ja 12-17-vuotiaat tytöt kuolevat rokotteen vaikutuksesta 72% todennäköisemmin kuin covidin johdosta.

Miten rokotteita voidaan pitää yleisesti hyödyllisinä, kun juuri eniten rokotetuilla alueilla esiintyy eniten tartuntoja?

Irlannin Waterfordin kreivikunta tuo ilmiön esiin hyvin räikeästi. Siellä peräti 99,7% (käytännössä siis kaikki) 18-vuotta täyttäneet on täysin rokotettu, mutta Waterfordin kaupungissa on tänä syksynä ollut kolme kertaa enemmän tartuntoja väkimäärään suhteutettuna kuin Irlannissa keskimäärin. Kuitenkin se aikaisemmin, ennen massiivisia rokotuksia, oli yksi Irlannin vähiten koronan koettelemista kaupungeista.

https://www.irishtimes.com/news/health/waterford-city-district-has-state-s-highest-rate-of-covid-19-infections-1.4707344

Eikö lukijan pitäisi nyt kysyä itseltään, miten rokotteita voidaan pitää yleisesti hyödyllisinä, kun juuri eniten rokotetuilla alueilla esiintyy eniten tartuntoja? Tätä kansainvälistä havaintoa vasten Suomen korkeampi covid-levinneisyys keväällä ja syksyllä 2021 ei tunnu ensinkään sattumanvaraiselta.  Jos maailman merkit pitävät paikkansa, on odotettavissa – mikäli rokottamista edelleen jatketaan – että  Suomessa on pian edessä sama tilanne kuin Englannissa, jossa jo yli 70% koronaan kuolleista on tuplasti rokotettuja:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1019992/Vaccine_surveillance_report_-_week_38.pdf

Englannin covid-19-rokoteseurantaraportista asia käy selvästi esiin: Viikkoina 34-47 koronaan kuolleista 3157 henkilöstä 730 on ollut rokottamattomia, 110 saanut yhden rokotteen ja 2284 kaksi rokotetta. Täysin rokotettujen osuus on siis peräti 72% kuolleista.

[/et_pb_text][et_pb_image _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” src=”https://vapaudenpuolesta.fi/wp-content/uploads/2021/10/noforced2.png” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ text_text_color=”#000000″]

Raportin alusssa todetaan, että 19.9. mennessä 59,5% englantilaisista oli saanut molemmat rokotteet, kattavuuden ollessa suurempi vanhemmissa ikäryhmissä. Sama heijastuu kuolleiden määrissä: 70 – 79 -vuotiaista menehtyneistä 76% ja 80 vuotta täyttäneistä 84% oli täysin rokotettuja. Niinpä näyttää siltä, että menehtyminen covidiin on suurinpiirtein yhtä todennäköistä rokotetuilla kuin rokottamattomilla.

Rokotteiden suojatehon nopea hiipuminen johtaa rokotekierteeseen

Heinäkuussa 2021 Israelilaisessa sairaalassa, jossa rokotekattavuus (kaksi rokotetta) oli 96,2%, puhkesi covid-epidemia, jonka seurauksena 42 henkilöä sairastui (23 potilasta, 16 henkilökunnan jäsentä ja 3 perheenjäsentä). Näistä 38 oli tuplarokotettuja, yksi rokotettu kerran ja loput kolme rokottamattomia. Mediaani-ikä oli  55 v. Vakavasti sairastuneista potilaista 14 sai vakavan taudin, ja he kaikki olivat rokotettuja. Näistä 9 päätyi kriittiseen tilaan ja 5 kuoli – kuten alla oleva taulukko paljastaa.

[/et_pb_text][et_pb_image _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” src=”https://vapaudenpuolesta.fi/wp-content/uploads/2021/10/noforced3.png” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ text_text_color=”#000000″]

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.39.2100822#html_fulltext

Tämä tapaus oli yksi niistä tekijöistä, jonka perusteella Israelissa päätettiin edetä kolmanteen rokoteannokseen eli ns. “boosteriin” – siitä huolimatta, että rokottamattomien osuus tartunnan saaneista oli suurinpiirtein sama kuin rokottamattomien osuus koko sairaalan populaatiosta, ja  nimenomaan rokottamattomat tartunnan saaneet selvisivät taudista lievillä oireilla.

Nyt Israelissa rokotepassin voimassaoloon vaaditaan jo tuo kolmas rokote, ja samaa on luvassa Australiassa (linkki alla) ja todennäköisesti myös Suomessa viimeistään kevättalvella, mikäli tilanne ei oleellisesti muutu.

7 kuukauden kuluttua toisen rokotteen ottamisesta vasta-aineiden määrä on laskenut keskimäärin 85%.

https://www.naturalnews.com/2021-10-21-australia-double-vaxxed-locked-up-booster-shots.html

Ruotsissa on keväästä 2020 asti ollut käynnissä Karolinska-instituutin COMMUNITY-projekti, jossa jatkuvasti seurataan koronapotilaita ja vuodenvaihteesta asti rokotteiden vaikutusta.  Nyatider -lehden artikkelissa 30.9.2021 kerrotaan viimeisen osaraportin tuloksista: 7 kuukauden kuluttua toisen rokotteen ottamisesta (Pfizer/Biontech) vasta-aineiden määrä on laskenut keskimäärin 85% siitä, mitä se oli juuri rokotteen ottamisen jälkeen. Jo kolmessa kuukaudessa vasta-ainetasot olivat laskeneet puoleen.

https://www.nyatider.nu/fullvaccinerade-tappar-antikroppar-snabbt-orsakar-dodsfall-hos-riskgrupper/

Parhaan suojan antaa sairastettu tauti

Lukuisat tutkimukset osoittavat, että sairastamalla (vaikka oireettomanakin) saatu immuniteetti on myös tämän taudin osalta se varmin ja pysyvin suoja. Alla olevan linkin takaa löytyy peräti 19 tutkimusta, jotka tätä tosiasiaa selventävät. Etusivulla asiaa luonnehditaan seuraavasti:

Nämä tutkimukset havainnollistavat sitä, mikä oli ja on edelleen tiedetty: Luonnollinen immuniteetti SARS-tyypin virusta vastaan on luja, pitkäkestoinen ja laajalti tehokas myös mutaatioiden kohdalla, yleensä ottaen paremmin kuin rokotteilla saatu immuniteetti. Itse asiassa 1900-luvun tieteen suuri kontribuutio on ollut laajentaa ja syventää tätä periaatetta, joka on tunnettu muinaisesta maailmasta asti. Jokainen asiantuntija oletettavasti tiesi tämän jo kauan ennen nykyisiä debatteja. Yritys teeskennellä jotain muuta on korkean luokan tieteellinen skandaali, erityisesti koska aiheen jatkuva väheksyminen vaikuttaa miljardien ihmisten oikeuksiin ja vapauksiin.

https://brownstone.org/articles/natural-immunity-and-covid-19-twenty-nine-scientific-studies-to-share-with-employers-health-officials-and-politicians/amp/

Tämä huomioiden on suorastaan pöyristyttävää, että koronapassia varten myös taudin sairastaneilta vaaditaan kaksi (ja tulevaisuudessa ilmeisesti kolme tai enemmän) koronarokotetta. KAROLINSKA-instituutin tutkimus osoittaa, että sairaus+rokote tarjoaa heikomman immuniteetin kuin pelkkä sairaus. Näin ollen Suomen hallitus ja THL vaativat covidin sairastaneita heikentämään immuniteettiaan covidia vastaan saadakseen täydet oikeudet käyttää yhteiskunnan palveluita – ja samalla altistaa heidät immuunipuutoksen riskille. (katso alla linkattu YLEn uutinen). Tätä samaa asiaa on vahvasti tuonut esille USA:n kongressissa senaattori Rand Paul. Mitä järkeä tässä on?

https://yle.fi/uutiset/3-12155307

Kun nyt katsotaan esimerkiksi Iltalehden räikeintä rokotettuja parjaavaa artikkelia, tilanne alkaa näyttämään melko irvokkaalta:

Koronapotilaat pyytävät rokotusta jopa sairaalavuoteella – lääkäri: “Moni ei tiennyt, miten vakava sairaus korona on”
https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/7f3511ea-9da9-4625-a9f1-8815eabeae14

Moni rokottamaton koronapotilas on sairaalavuoteessa maatessaan pyytänyt rokotetta, toteaa lääkäri Ibrahim Ahmed. Tällä tavalla luodaan vaikutelma kärsivistä rokottamattomista, jotka katuvat valintaansa. Tämä vaikutelma on kuitenkin täysin suhteeton, kun huomioidaan, että vain joka 3500. tartunta johtaa vakavaan tilaan (tarkemmin selitetty artikkelin loppupuolella), ja selvä enemmistö vakavan covidin vuoksi sairaalahoitoon joutuvista on täyttänyt 70 v (joka kuudes suomalaisista kuuluu tähän ryhmään).

Kuka hyvänsä kriittisessä tilassa / tehohoidossa oleva potilas on valmis mihin hyvänsä saadakseen helpotusta tilaansa. Tämä ei mitenkään muuta sitä, että Englannissa ja Israelissa ja luultavasti pian Suomessakin suurin osa koronaan vakavasti sairastuneista ja kuolevista potilaista on tuplasti tai triplasti rokotettuja.

Suomen hallitus ja THL vaativat covidin sairastaneita heikentämään immuniteettiaan covidia vastaan saadakseen täydet oikeudet käyttää yhteiskunnan palveluita.

Mainittu Ahmed (tai hänen sanojaan vääristellyt toimittaja) ja samalla Iltalehti paljastuu kaiken lisäksi valehtelijaksi, kun hän väittää: Nuoriakin sairastuu koronan vuoksi vakavasti. Nuoriakin koronapotilaita on kuollut.

Suomessa ei kuitenkaan ole THL:n tietojen mukaan kuollut ainuttakaan alle 30-vuotiasta (yli 30-vuotiaita ei yleensä lasketa nuoriksi), ja 30 – 39 -vuotiaitakin on koko aikana kuollut vain 8. Melkein mihin hyvänsä sairauteen kuolee enemmän, eikä kenellekään tulisi mieleenkään pelotella ihmisiä vaikkapa syövällä väittämällä, että “tähän kuolee nuoriakin”.

Tämän propagandan mauttomuutta korostaa sekin tosiasia, että juuri nuorille rokotteet ovat vaarallisempia kuin itse tauti. Siinä missä äärimmäisen harvat nuoret saavat vakavan covidin, monet nuoret ovat saaneet vakavia terveyshaittoja rokotteista. Jos Suomen mediassa oltaisiin tasapuolisia, covidista johtuvien nyyhkytarinoiden rinnalle pitäisi tuoda rokotettujen nyyhkytarinoita. Israelissa näitä kerää vaxtestimonies-projekti. Jos luulet, että puheet rokotteiden aiheuttamista kuolemista, sydänsairauksista, halvauksista ja muista vakavista oireista ovat salaliittoteoriaa, kannattaa tutustua alla olevaan sivustoon.

https://www.vaxtestimonies.org/en/

Jopa kaksi kertaa rokotettu voidaan tulkita rokottamattomaksi

Voimmeko sitten luottaa lehdistön antamiin lukemiin sairaalahoidossa olevien rokottamattomien osuudesta?

THL: Rokottamattomiksi sairaalapotilaiksi lasketaan sellaiset potilaat… joiden ensimmäisestä koronarokoteannoksesta on alle 21 vuorokautta.

THL: Henkilöä, joka sairastuu koronaviruksen aiheuttamaan tautiin alle seitsemän vuorokautta toisen rokotusannoksen jälkeen, ei lasketa rokotetuksi.

[/et_pb_text][et_pb_image _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” src=”https://vapaudenpuolesta.fi/wp-content/uploads/2021/11/noforced4.png” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ text_text_color=”#000000″]

Fimeaan on ilmoitettu 19.10. mennessä noin 3700 vakavaa haittavaikutusta koronarokotteista (3308 käsiteltyä, noin 390 käsittelemätöntä).

https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset/kooste-koronarokotteiden-haittavaikutusilmoituksista

Vakavien haittailmoitusten tapauksessa on varsin ilmeistä, että monet niistä tulevat sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, koska vakavan haitan usein ilmoittaa potilasta hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja. Monet vakavat haitat myös vaativat sairaalahoitoa.

THL:n antaman tiedon perusteella kolmen viikon sisällä ensimmäisestä rokotuksesta sairaalahoitoon joutuneet covid-infektion saaneet lasketaan rokottamattomiksi. On korostettu, että yhden rokotteen saaneilla suoja on heikko, joten monet heistä voivat saada tartunnan; tässä tapauksessa heidät kuitenkin lasketaan täysin rokottamattomiksi.

Sairaalaan joutuminen ei kuitenkaan välttämättä johdu koronasta tai pelkästään koronasta, vaan potilaalla voi olla jokin muu akuutti syy  – esim. rokotteesta aiheutunut haitta. Kun erikoissairaanhoidossa 23.10. oli koko Suomessa 100 potilasta, ja vakavia rokotehaittoja on ilmoitettu lähes 4000, on varsin mahdollista, että osa näistä 100 potilaasta on rokotehaittapotilaita, joilla on myös positiivinen koronatestitulos (oikea tai väärä). Osa taas voi olla potilaita, joilla sairaalaan joutumisen syy on mikä hyvänsä akuutti terveysongelma, mutta rinnalla on positiivinen koronatesti.

Monet rokotetut voidaan rekisteröidä rokottamattomiksi ja monet  muiden sairauksien vuoksi sairaalaan joutuneet koronapotilaiksi.

Koronatautitapauksen ja koronarokotetun epämääräiset määritelmät mahdollistavat sen, että monet rokotetut voidaan rekisteröidä rokottamattomiksi ja monet muiden sairauksien vuoksi sairaalaan joutuneet koronapotilaiksi. Kaikkein räikein on tilanne, jossa myös kaksi rokotetta saanut voidaan THL:n mukaan laskea rokottamattomaksi, mikäli hänellä todetaan tartunta viikon sisällä rokotteen ottamisesta (katso kuva yllä).

Nythän toki virallisen tiedon mukaan covid-tartunnan saaminen pian toisen rokoteannoksen jälkeen on hyvin epätodennäköistä – mutta väärän positiivisen testituloksen saaminen ei. 22 asiantuntijan allekirjoittama Corman-Drosten review reportin kohta 3 kertoo seuraavaa: Jos joku testataan PCR:llä positiiviseksi, kun käytetään 35 tai useampaa monistuskierrosta (kuten on tapaus useimmissa laboratorioissa Euroopassa ja USA:ssa), todennäköisyys oikealle tartunnalle on alle 3%. Väärän positiivisen todennäköisyys on tällöin 97%.

https://cormandrostenreview.com/report/

[/et_pb_text][et_pb_image _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” src=”https://vapaudenpuolesta.fi/wp-content/uploads/2021/11/noforced5.png” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ text_text_color=”#000000″]

Jos siis potilas esim. saa toisesta rokotteesta vakavia haittavaikutuksia, joiden vuoksi hän joutuu sairaalaan ennen kuin rokotteen ottamisesta on kulunut viikko; ja hän saa väärän positiivisen testituloksen (käytettäessä Ct-arvoa 34+ tai monista muista mahdollisista syistä), hänet tulkitaan rokottamattomaksi covid-potilaaksi. Kukaan ei kerro, mitä Ct-arvoa testissä käytetään, eikä sitä ilmaista missään tilastoissa. THL ilmoittaa, että positiiviset arvot löydetään tyypillisesti välillä 15-38, kun jo arvon 30 ylittävät tulokset ovat hyvin epäluotettavia.

Lehdissä kerrotut lukemat rokottamattomien määrästä sairaalahoidossa pitävät siis sisällään myös rokotettuja, ja hyvin mahdollisesti rokotehaittojen vuoksi sairaalaan joutuneita. Tätä artikkelit eivät mainitse.

Rokottamattomat vaarallisia rokotetuille – vai päinvastoin?

Vaikka nyt on monin tavoin tuotu esiin koronarokotteiden, koronatestien ja -diagnoosien vähintään kyseenalainen luotettavuus (ja siten annettu hyvät syyt epäröidä rokotteen ottamista), palataanpa vielä rokottamattomien syyllistämiseen ja sairaaloiden kuormittumiseen.

Kun lehdissä ja TV:ssä paisutellaan rokottamattomien aiheuttamaa suurta sairaalakuormitusta, eikö pitäisi ihmetellä, miksi tätä sairaalakuormitusta – ja yleensä tartuntoja – on tänä vuonna niin selkeästi enemmän kuin viime vuonna, jolloin rokotteita ei ollut (samoin muissa maissa)? Ja miksi tämä on niin huolestuttavaa, kun deltavariantti ei ole läheskään niin tappava kuin alkuperäinen virus? Kun suurin osa kansasta on rokotettu, eikö tartuntoja ja sairaalahoitoja kuitenkin pitäisi olla vähemmän kuin ennen rokotteita? Eikö näin pitäisi olla myös rokottamattomien keskuudessa, koska rokotteiden tarkoitushan on ehkäistä taudin leviämistä?

Vaan kun näin ei tässä tapauksessa ole, ja siksi lukuisat lääkärit eivät pidäkään näitä injektioita rokotteina. Perinteisesti rokotteiden tarkoitus kun on ehkäistä taudin leviämistä ja johtaa laumaimmuniteettiin. Koronarokotteet eivät tätä tee, vaan rokotetut edelleen levittävät tautia. Ainakin yksi syy rokottamattomien lisääntyvälle sairastumiselle näyttää melko ilmeiseltä, ja sen tiivistää hyvin mRNA-rokotetekniikan pioneeri tohtori Robert Malone haastattelussa, jossa hän kertoo USA:n tilanteesta:

Rokote ei suojaa sinua kovin hyvin tartunnalta. Ja jos saat tartunnan, alat monistamaan virusta suurinpiirtein saman verran tai jopa enemmän kuin se, joka ei ottanut piikkiä. Ja sinulla on vähintään sama mahdollisuus tartuttaa joku muu. Eli logiikka, jonka mukaan rokotettu ei levitä tautia työkavereilleen, on väärä. Jos sinulle kerrotaan näin, sinulle valehdellaan…

Jos saat tartunnan deltavariantista, sairaus on vähemmän vakava [kuin alkuperäisestä viruksesta saatu sairaus]. Oletetaan, että joku työkavereistasi on saanut piikin, ja sitten saa tartunnan vaikkapa pojaltaan. Hän ei kuitenkaan saa ihmeemmin oireita, eikä näe mitään esteitä mennä töihin. Mutta työpaikalla hän levittää virusta täysin esteettömästi… Eli infektion saaneet rokotetut ovat niitä supertartuttajia.

(Hieman tiivistetty haastattelun osasta, johon alla oleva linkki suoraan johtaa.)

https://youtu.be/28xqpV6cmcU?t=1641

Tällä hetkellä (23.10.) aktiivisia tapauksia on

106 000 ja näistä 30 on vakavia – siis 0,03%.

Eli koska hiljattain otettu rokote (useimmilla Suomessa toinen rokote on otettu melko hiljattain) suojaa sinua vakavilta oireilta, mutta ei saamasta tartuntaa ja levittämistä sitä, rokotetut vielä rokottamattomiakin todennäköisemmin saavat oireettoman tai hyvin lieväoireisen tartunnan. Mutta koska heidän työntekoaan, liikkumistaan ja ravintolassa tanssimistaan ei enää mitenkään rajoiteta, he myös sen takia levittävät tartuntaa paljon laajemmin. Ja ketkä todennäköisimmin saavat vakavia oireita saadessaan tartunnan? Rokottamattomat. Näin ollen on loogista, että juuri tässä kohtaa rokottamattomia joutuu hoitoon enemmän kuin rokotettuja.

Tarkoittaako tämä sitä, että tauti on rokottamattomille erityisen vaarallinen? Kun tehohoidossa on koko Suomessa 30 ihmistä ja yleensä minkäänlaisessa hoidossa noin 200 ihmistä, ei todellakaan! Katsopa worldometersin antamia tilastotietoja Suomesta: Tällä hetkellä (23.10.) aktiivisia tapauksia on 106 000 ja näistä 30 on vakavia – siis 0,03% (noin yksi 3500:sta). Vertauksen vuoksi todettakoon, että vakavaan kausi-influenssaan kuolee ainakin joka tuhannes (0,1%) tartunnan saaneesta.

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/finland/

Rokottamattomat eivät siis yleensä ottaen ole mitenkään vaarassa covidin taholta (eivätkä alle 70-vuotiaat ole koskaan olleetkaan; Suomessa heidän tapauskohtainen kuolleisuutensa on ollut 0,1% eli kausi-influenssan tasolla), mutta heihin kohdistuu nyt vapaasti liikkuvan rokotettujen lauman vuoksi suurempi uhka kuin ennen. Israelin esimerkin mukaan tilanne tulee Suomessakin muuttumaan muutamien kuukausien kuluttua, kun rokotteiden antama suoja heikkenee – ja toisaalta yhä useampi rokottamaton sairastaa covidin lievänä (todennäköisyys vakavaan sairauteen kun on todella pieni) ja siten saa kestävän immuniteetin. Olisi silloin todella järjetöntä ylläpitää rokottamattomia diskriminoivaa koronapassia tai muita toimenpiteitä.

Voiko tässä tilanteessa, kaikki yllä kuvatut asiat huomioiden, rokotettuja edelleen syyllistää tai edes arvostella siitä, että he vetäytyvät rokotekampanjasta, ja vaalivat omaa terveyttään ja vapauksiaan?

 

Vaikka väittäisit, että kaikki tässä artikkelissa tarjottu tieto on valheellista tai harhaanjohtavaa, millä perusteella näihin asioihin paneutuva rokottamaton sen tietää, kun tieto tulee lääketieteen huippuasiantuntijoilta ja tieteellisistä tutkimuksista?

Aivan lopuksi haluan tuoda esiin Euroopan parlamentin lehtistötilaisuudesta, joka osoittaa, että myös korkeissa asemassa olevien poliitikkojen joukosta löytyy rokotepassipolitiikan voimakkaasti kyseenalaistavia yksilöitä. Tilaisuudessa MEP-virkailijat eri maista esittävät syvät huolensa korona- ja rokotepassien tuomasta eriarvoisuudesta, syrjinnästä ja perusoikeuksien menettämisestä Euroopassa – ja myös esittävät painavia syitä koronarokotteista kieltäytymiseen:

https://www.youtube.com/watch?v=_walPWEACsc
https://tokentube.net/v/2220617826/EU-meppien-tiedotustilaisuus-koronapassista—Rapsodia-fi–tekstitys

Toivoisin kaikkia mielipiteitä edustavien Suomen kansalaisten kunnioittavan mielipiteen vapautta, ihmisten tasa-arvoista oikeutta käyttää yhteiskunnan palveluita sekä omasta terveydenhoidosta päättämiseen ja kehollisen koskemattomuuden säilyttämiseen kaikissa tilanteissa – ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan tai lääkitykseen katsomatta.

Veli Keitel 24.10.2021

LIITE:

Joitakin sääntöjä, joita rokotuksiin (ja maskin käyttämiseen) painostaminen rikkoo:

YLEISSOPIMUS IHMISOIKEUKSIEN JA IHMISARVON SUOJAAMISEKSI BIOLOGIAN JA LÄÄKETIETEEN ALALLA:

5 artikla

Yleissääntö

Terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa vain, jos kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja tietoisena kaikista asiaan vaikuttavista seikoista.

Kyseiselle henkilölle on annettava etukäteen asianmukainen selvitys toimenpiteen tarkoituksesta ja luonteesta sekä sen seurauksista ja riskeistä.

Kyseinen henkilö voi vapaasti peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100024/20100024_2

Helsingin julistus

Helsingin julistukseen on koottu eettiset periaatteet, joita pitää noudattaa kaikessa lääketieteellisessä tutkimuksessa ympäri maailman.

(Kohta 9 koskee myös koronapassia, joka velvoittaa käyttäjänsä luovuttamaan omia terveystietojaan julkisesti.)

 1. Lääketieteelliseen tutkimustyöhön osallistuvan lääkärin velvollisuutena on varjella tutkittavien elämää, terveyttä, ihmisarvoa, koskemattomuutta, itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyttä sekä heidän henkilökohtaisten tietojensa luottamuksellisuutta. Vastuu tutkittavien suojelusta kuuluu aina lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattilaiselle, eikä sitä saa koskaan jättää tutkittavalle itselleen, vaikka hän olisi antanut suostumuksensa tutkimukseen.
 1. Ennen ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhtymistä on huolellisesti arvioitava siitä tutkimuksessa mukana oleville yksilöille ja ryhmille koituvat, ennakoitavissa olevat riskit ja rasitus verrattuna ennakoitavissa oleviin hyötyihin heille ja muille yksilöille tai ryhmille, joilla on tutkimuksen kohteena oleva sairaus.
 1. Lääkärit eivät saa osallistua ihmiseen kohdistuvaan tutkimushankkeeseen, elleivät he ole varmoja siitä, että tutkimukseen liittyvät riskit on arvioitu riittävän hyvin ja ne voidaan hallita tyydyttävästi.
 1. Suostumukseen kykenevien henkilöiden osallistumisen lääketieteelliseen tutkimukseen on oltava vapaaehtoista. Vaikka perheenjäsenten tai yhteisön johtajien konsultoiminen voi olla aiheellista, suostumukseen kykenevää henkilöä ei saa ottaa tutkimukseen ilman hänen vapaaehtoista suostumustaan.

https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/etiikka/helsingin-julistus

Kirjaudu sivustolle