LL Rauli Mäkelä: Vastine Teemu Laajasalolle

LL Rauli Mäkelä kirjoitti vastineen piispa Teemu Laajasalon 19.10.2021 Helsingin Sanomissa julkaistuun rokottamattomia syyllistävään ja vastakkainasettelua lietsovaan kirjoitukseen. Vastine on toimitettu myös HS:lle, joka ei ole toistaiseksi sitä julkaissut. Vastine on julkaistu Vapauden puolesta -sivuston lisäksi useissa paikoissa, mm. Koronarealistit-sivustolla.

Vastine Teemu Laajasalolle

Piispa Teemu Laajasalon kirjoitus HeSa:ssa 19.10.21 ”Rokotteesta kieltäytyvä toimii itsekkäästi ja moraalittomasti” täyttää mielestäni sekä vihapuheen että ihmisryhmää vastaan kiihottamisen kriteerit ja hämmästyttävää on, että teologi alkaa myös opettaa lääketiedettä: ”Jokaisen ihmisen, jolla ei ole lääketieteellistä estettä, on velvollisuus ottaa rokote.” Näinhän kirkko menetti moraalinsa myös Hitlerin Saksassa 1930- luvulla ja alistui tunnetuin seurauksin vallanpitäjien sylikoiraksi, kun sen olisi pitänyt uskaltaa olla vahtikoira syrjintää ja kansalaisoikeuksien riistoa vastaan. Rohkeat pastorit Martin Niemöller, Karl Barth ja Dietrich Bonhoeffer perustivat henkensä vaarantaen Tunnustuskirkon vastapainoksi itsensä natseille prostituoineelle valtakirkolle.

Teemu -piispan kirjoitus kuvaa hyvin kansankirkon selkärangattomuutta ja vaikutelma korostuu, kun tätä kirjoitusta vertaa professori Puolimatkan mielipiteisiin. Professori Puolimatka on aktiivi, tunnustava kristitty, mutta kuvaavaa vallitsevalle tilanteelle on se, että hänen kirjoituksensa ”Rokotepassin avulla kohti digitaalista diktatuuria” sensuroitiin muutamassa tunnissa Seurakuntalainen lehdestä. Tämä analyysi ja johtopäätökset ovat edelleen luettavissa Tapio Puolimatkan blogeissa, ja hänen käsityksensä siitä mihin ollaan matkalla on käsittääkseni täysin realistinen.

Olen itse PelastetaanSuomenlapset.fi – lääkäriliikkeessä mukana ja haluan valistaa todellisuudesta näköjään täysin vieraantunutta piispaa lyhyesti.

Mistään rokotteesta ei ole koskaan tullut tällaisia määriä rokotuskuolemia ja invalidisoivia haittavaikutuksia kuin koronarokotteista. Tämä näkyy hyvin sekä Suomen, EU:n että USA:n tilastoissa. Minä kuten muutkin valistuneet rokotuksista kieltäytyjät olemme tehneet henkilökohtaisen riskianalyysimme ja tulleet siihen tulokseen, että otamme mieluummin viruksen kuin rokotteen riskin. Kaikki tätä päätöstä tukeva tiede on luettavissa pelastetaansuomenlapset.fi -nettisivuilta.

Evankelis-luterilaisen kirkon piispan olettaisi kunnioittavan niitä ihmisarvoa säilyttäviä ja syrjintää vastustavia periaatteita, joita Suomi on Eurooppa-neuvoston jäsenvaltiona ollut itse hyväksymässä. Päätöslauselmat 2361(2020) ja 2383(2021) ilmoittavat nimittäin, että on tiedotettava selvästi, että koronarokotukset eivät ole pakollisia. Ketään ei saa painostaa poliittisesti, sosiaalisesti tai muilla tavoin ottamaan rokotetta elleivät he sitä itse halua. Samoin on varmistuttava, ettei ketään syrjitä sen perusteella, ettei hän ole rokotettu tapahtuipa valinta mahdollisia haittavaikutuksia peläten tai pelkästään muutoin omasta halusta.

LL Rauli Mäkelä

Espoo

Kirjaudu sivustolle