Hallitus päättänyt hankkia kaikille lapsille henkilökohtaisen ukkosenjohdattimen

Julkaistu 11.8.2021 Olli Tammilehdon blogissa

Suomen hallitus on päättänyt antaa kaikille lapsille henkilökohtaisen ukkosenjohdattimen. Se koostuu pitkällä terässauvalla varustetusta kypärästä ja rautapohjaisista kengistä sekä paksusta kuparijohdosta, joka yhdistää kypärän kenkiin. Ukkosenjohdatinta on pidettävä ulkoiltaessa aina, kun taivaalla näkyy yksikin pilvi. Koulujen terveydenhoitajat antavat ukkosenjohdattimet lapsille ja opastavat niiden käytössä. Lasten vanhemmilla ei ole oikeutta puuttua tähän lasten turvallisuuden takaavaan toimenpiteeseen.

Oppositio on tyytyväinen hallituksen päätökseen. Sen mielestä ukkosenjohdattimet olisi vain pitänyt hankkia paljon aikaisemmin. Viive on johtanut siihen, että Suomi on näyttänyt kuuluvan autoritääristen maiden joukkoon, jotka eivät ole hankkineet lapsille ukkosenjohdattimia. Nyt Suomi onneksi seuraa kaikkien demokraattisten maiden esimerkkiä ukkoskuolemien ehkäisypolitiikassa.

***

No myönnetään – tarkkaan ottaen tuo äsken kirjoittamani ei pidä paikkansa. Se tuli kuitenkin välittömästi mieleen, kun luin uutisen hallituksen päätöksestä rokotuttaa 12-15-vuotiaat lapset. Koronahan aiheuttaa lapsille vain äärimmäisen pienen riskin. THL:n ja tilastokeskuksen mukaan yhtään lasta ei Suomessa ole kuollut koronaan 1. USA:n vastaavan elimen CDC:n mukaan tartunnan saaneen lapsen todennäköisyys kuolla koronaan on 0,002 % 2.

Tämäkin on liioittelua, sillä koronatilastoihin on Maailman terveysjärjestön ohjeiden mukaan otettu koronasairauteen kuolleiden lisäksi kaikki ne, jotka ovat kuolleet muusta syystä mutta jotka ovat saaneet positiivisen testituloksen joskus ennen kuolemaa, ja usein myös ne, joita ei ole testattu mutta joilla epäillään olleen korona 3. Kun Johns Hopkinsin yliopiston tutkijat analysoivat kaikki 48 000 alle 18-vuotiasta, joilla oli USA:ssa diagnosoitu korona vuoden 2020 huhti- ja elokuun välillä, he eivät löytäneet yhtään perusterveen lapsen kuolemaa. Kaikilla kuolleilla oli jokin vakava sairaus, joka on voinut olla kuoleman todellinen syy. 4 Eli perusterveen lapsen todennäköisyys kuolla koronaan on käytännössä nolla.

Mitättömän riskin torjuminen rokotteilla olisi ehkä hyväksyttävissä, jos rokotteet olisivat täysin harmittomia. Koronarokotteet ovat kuitenkin uutta geeniteknologiaa, jonka pitkäaikaisvaikutuksia ei kukaan tiedä. Keskimäärin uuden rokotteen kehittämiseen ja testaukseen on mennyt noin 11 vuotta – minimissä neljä 5. Koronarokotteet on kuitenkin otettu käyttöön vain joitakin kuukausia kestäneen kehitys- ja testausvaiheen jälkeen.

Jo nyt rokotteista on tullut ennätysmäärä vakavia haittavaikutuksia, joista monet ovat johtaneet kuolemaan. Kun sikainfluenssarokotteesta oli vuonna 2010 kertynyt Suomessa noin 200 vakavaa haittaa, rokottaminen keskeytettiin 6. Nyt Fimean virallisen tilaston mukaan vakavia haittoja on koronarokotteista kertynyt 27.7.21 mennessä jo 1877 7. EU:ssa Euroopan lääkevalvontavirasto on rekisteröinyt 31.7.21 mennessä jo noin miljoona vakavaa haittaa koskevaa ilmoitusta ja yli 20 000 koronarokotekuolemaa 8.

Onko hallitus niin tietämätön, ettei tunne koronan lapsille aiheuttamaa mitätöntä riskiä ja rokotteiden merkittäviä vaaroja? Vai onko se niin typerä, että tekee päätöksensä rokotemainosten eikä rokotefaktojen pohjalla?

Vai onko hallitus sittenkin niin ilkeä, että aikoo suojella aikuisten terveyttä uhraamalla lapset? Näin hallitus toimii perustavaa laatua olevaa eettistä normia vastaan. Se ei myöskään noudata Suomen allekirjoittamaa YK:n lapsen oikeuksien sopimusta, jonka mukaan kaikissa lasta koskevissa toimissa ”on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu” 9. Se rikkoo myös Suomen lainsäädännön osana olevaa Yleissopimusta ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla, jonka mukaan ”ihmisen etu ja hyvinvointi ovat tärkeämpiä kuin pelkkä yhteiskunnan tai tieteen hyöty” 10. Hallituksen toiminta on myös vastoin Suomen perustuslakia, jonka mukaan ”jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen”.

Näyttää kuitenkin siltä, että hallitukselle käy samoin kuin niin monille rikollisille: tavoiteltua hyötyä ei saavuteta: Uusien tietojen mukaan rokotukset eivät toimi ainakaan nyt leviävän delta-muunnoksen kohdalla. Israelissa positiivisten koronatestitulosten määrä nousee rokotettujen ja rokottamattomien keskuudessa aivan samaa tahtia 11. Englannin THL:n eli Public Health Englandin ja USA:n CDC:n selvitysten mukaan rokotetut levittävät aivan yhtä tehokkaasti virusta kuin rokottamattomat 12.

Mutta entä jos hallitus ei olekaan tietämätön, tyhmä tai ilkeä? Ehkä kysymys onkin siitä, että hallitus ei ole hallitus. Ehkä ministerikopla on vain demokraattisen kuorrutuksen antava kulissi, joka peittää näkyvistä sen, että vallankäyttöä on lukuisissa asioissa siirretty täysin epädemokraattisille ylikansallisille elimille. Tämä suuntaus oli olemassa jo ennen koronailmiötä, mutta viime vuoden alkupuolella vallankeskitys lujittui merkittävästi. Suuryhtiöitä ja muita globaaleja vallankäyttäjiä palveleva ylikansallinen byrokratia ohjaa hallituksen kättä. 13 Globaalin vallan ote puristaa hallitusta myös maailman mitassa yhteen kytketyn median 14 tuottaman propagandan avulla – sekä suoraan että joka päiväisen pelottelun hysteerisiksi tekemien ihmisten painostuksen kautta.

Suomen hallitusta ohjaavat myös enemmän globaaliin vallankäyttöön osallistuvat suuret maat kuten USA, Saksa ja Ranska. Ylikansallinen valta voi johdattaa ministereitä oikealle tielle myös suoraan erilaisilla palkinnoilla ja uhkauksia. Palkintona voi olla esimerkiksi itsetuntoa niin kovasti hivelevä globaalin vallan edustajan (desinfioitu) kädenpuristus. Uhkauksia voivat olla talousvaikeudet, joita saadaan aikaan esimerkiksi lainahanoja säätämällä.

Mutta yhteiskunnalliset liikkeet voivat aina horjuttaa valtaa – olkoon se paikallista, ylikansalaista tai jotain siltä väliltä. Harvojen ihmisten kyky alistaa miljoonat tai jopa miljardit ihmiset perustuu aina ihmisten eristämiseen toisistaan yhteiskunnallisten prosessien tai teknologian avulla. Kun ihmiset yhdistyvät ilman hierarkioiden painolastia ja muodostavat riippumattomia yhteiskunnallisia liikkeitä, valta alkaa horjua. Lasten rokottamisesta huolestuneet ihmiset voivat lähteä mukaan esimerkiksi Pelastetaan lapset ‑liikkeeseen 15.

Olli Tammilehto

1THL: ”Tilannekatsaus koronaviruksesta”, Infektiotaudit ja rokotukset, 12.4.2021, https://web.archive.org/web/20210412115342/https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta#kuolemat ; Tilastokeskus: ”Koronaan kuolleista yhdeksän kymmenestä oli yli 70-vuotias vuonna 2020”, Tilastokeskus (Tilastokeskus, 12.5.2021), https://tilastokeskus.fi/uutinen/koronaan-kuolleista-yhdeksan-kymmenesta-oli-yli-70-vuotias-vuonna-2020 .

2CDC: ”COVID-19 Pandemic Planning Scenarios”, Centers for Disease Control and Prevention, 19.3.2021, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html .

3Karina Reiss ja Sucharit Bhakdi: Corona unmasked: Neue Zahlen, Daten, Hintergründe, Leben & Gesundheit (Berlin: Goldegg Verlag, 2021), 109.

4Marty Makary: ”The Flimsy Evidence Behind the CDC’s Push to Vaccinate Children”, Wall Street Journal, 19.7.2021, https://www.wsj.com/articles/cdc-covid-19-coronavirus-vaccine-side-effects-hospitalization-kids-11626706868 .

5Esther S. Pronker ym.: ”Risk in Vaccine Research and Development Quantified”, PLOS ONE 8, nro 3 (20.3.2013): e57755, doi:10.1371/journal.pone.0057755.

6Ulpu Elonsalo, Hillevi Tikkanen, ja Hanna Nohynek: ”Loppuraportti Pandemrix-pandemiarokotteen epäillyistä haittavaikutuksista” (THL, 2011), https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80067/aa23be29-e955-45a1-9b98-d42a25d2d745.pdf .

7Fimea: ”Koronarokotteiden haittavaikutusilmoitukset”, Fimea, 28.7.2021, http://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset .

8Brian Shilhavy: ”20,595 DEAD 1.9 Million Injured (50% SERIOUS) Reported in European Union’s Database of Adverse Drug Reactions for COVID-19 Shots”, Health Impact News, 2.8.2021, https://healthimpactnews.com/2021/20595-dead-1-9-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/ ; EMA: ”European database of suspected adverse drug reaction reports”, European Medicines Agency, 2021, https://www.adrreports.eu/en/background.html .

9YK: ”Yleisopimus lapsen oikeuksista”, Finlex (Oikeusministeriö, 1991), https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910060/19910060_2 .

10Euroopan neuvosto: ”Yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla”, Finlex (Oikeusministeriö, 2010), https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100024/20100024_2 .

11Meryl Nass: ”The Delta Helter Skelter. When Dire Delta is the excuse for new lockdowns and vaccine mandates, but the truth keeps dribbling out. Today more news from Israel”, Anthrax Vaccine — posts by Meryl Nass, M.D., 3.8.2021, https://anthraxvaccine.blogspot.com/2021/08/the-delta-helter-skelter-when-dire.html .

12Public Health England: ”SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England”, Techinical Briefing (Public Health England, 6.8.2021), https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009243/Technical_Briefing_20.pdf ; Yasmeen Abutaleb, Carolyn Y. Johnson, ja Joel Achenbach: ”‘The War Has Changed’: Internal CDC Document Urges New Messaging, Warns Delta Infections Likely More Severe”, Washington Post, 29.7.2021, https://www.washingtonpost.com/health/2021/07/29/cdc-mask-guidance/ .

13Tästä tarkemmin: Olli Tammilehto: ”Miksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi edistää sairautta ja pahoinvointia?”, Huomioita ja kommentteja, 25.3.2021, http://www.tammilehto.info/blogi/2021/03/25/miksi-terveyden-ja-hyvinvoinnin-laitos-voi-edistaa-sairautta-ja-pahoinvointia/ .

14Swiss Propaganda Research: ”The Propaganda Multiplier, How Global News Agencies and Western Media Report on Geopolitics”, Swiss Policy Research, 1.3.2019, https://swprs.org/the-propaganda-multiplier /; Edward S. Herman ja Robert Waterman McChesney: The Global Media: The New Missionaries of Corporate Capitalism (London: Continuum, 2001).

15Pelastetaan Lapset: ”Lääkärien vetoomus lasten ja nuorten korona­rokotusten estämiseksi”, Pelastetaan Lapset, viitattu 11.8.2021, https://pelastetaanlapset.fi/ .

Kirjaudu sivustolle