Haagin tuomioistuin otti vastaan haasteen Israelin hallinnon pakkotoimista ja Nürnbergin säännöstön rikkomuksista

Artikkeli löytyy myös Koronarealistit.com -sivustolta. Alunperin artikkeli oli julkaistu Uusi Suomi -blogissa.

Kuluvan maaliskuun alussa lakimiehistä, lääkäreistä ja kansalaisaktivisteista koostuva israelilainen järjestö Anshei Emet (Totuuden kansa) sekä A.Suchovolsky & Co lakiasiaintoimisto jättivät haasteen Haagin kansainväliseen rikostuomioistuimeen Israelin hallinnon harjoittamasta pakkotoimista Pfizerin kokeellisen koronarokotteeseen liittyen sekä Nurnbergin säännöstön rikkomuksista. Haagin tuomioistuin ilmoittaa vastaanottaneensa haasteen 9.3.21 ja nyt odotellaan päätöstä oikeuskäsittelyyn ottamisesta.

Haaste oli looginen jatko Haim Yativ´in ja Hervé Seligmannin helmikuussa 2021 julkaisemalle analyysille, joka koski koronarokotteiden Israelissa aiheuttamia kuolemia. Analyysin kirjoittajien yhteenveto on seuraava: ”Mielestämme koronarokotuskampanja on aiheuttanut enemmän kuolemia kuin Covid-19 tauti olisi aiheuttanut vastaavana ajanjaksona” ja heidän mielestään rokotuskampanja on ”Uusi holokausti”. France Soir julkaisi Yativin ja Seligmannin analyysin ja tekijöiden haastatteluvideon näyttävästi 17.2.2021.

Haagin tuomioistuimelle jätetyssä haasteessa luetellaan seuraavat keskeiset kohdat:

Pfizerin valmiste on kokeellinen koronavirusrokote, jonka USA:n lääkeviranomainen FDA hyväksyi tietyin ehdoin käyttöön hätätilaan vedoten. Hyväksyminen ei ole lopullinen, ja FDA:n asiakirjassa luetellaan 22 rokotteeseen liittyvää sivuvaikutusta.

Israelin rokotuskampanjassa rikotaan Nurnbergin säännöstöjä etenkin siten, ettei rokotettaville ilmoitettu heti kampanjan alussa, että kyse on rokotuskokeilusta ja sitten pyydetty rokotettavilta suostumus kokeeseen osallistumisesta. Tekemällä sopimuksen Pfizerin kanssa Israelin pääministeri Benjamin ”Bibi” Netanjahu sai maahan rokotteet ”ohi jonon”. Vastalahjaksi osoittautui se, että Israelin kansa käytännössä pakkorokotettiin, koska vain rokotetut saavat Vihreän passin ja pääsevät nauttimaan täysistä kansalaisoikeuksista. Lisäksi rokotettujen henkilökohtaiset terveystiedot luvattiin toimittaa Pfizerille asianomaisilta kysymättä. Kaikki keskustelu koronataudin muista hoitomuodoista vaimennettiin pilkkaamalla ja maahan luotiin pelon ilmapiiri, jolla ohjattiin väestöä hyväksymään rokotus.

Nurnbergin säännöstöjen mukaan tarjottavan hoidon tulee estää kärsimystä ja ruumiillisia vammoja. Vastakohtana tälle hyvin monet rokotetuista ovat kuolleet tai saaneet pysyviä vaurioita. Näin on käynyt terveysministeriön oman ilmoituksen mukaan myös huomattavalle osalle Israelin sairaanhoidon ja armeijan henkilökunnasta sekä poliiseista. Tästä huolimatta Israelin hallinto ei ole käynnistänyt asiasta perusteellista tutkimusta. Säännöstöjen viidennen periaatteen mukaan kokeellista hoitoa ei tule antaa, jos on vaara aiheuttaa kuolema tai vammautuminen. Lisäksi todetaan, että hoitokokeilusta vastaavan tulee keskeyttää koe missä vaiheessa tahansa, jos on perusteltua syytä olettaa, että annetusta hoidosta seuraa vammoja, invaliditeettia tai kuolemia. Juuri näin on rokotuskampanjassa käynyt ja sitä jatketaan ongelmista huolimatta.

Rokotuksista kieltäytyviin kohdistetaan laittomia painostustoimia kuten palkattomia pakkolomautuksia, työttömyyskorvauksien epäämisiä ja sosiaalista painetta kieltämällä täysivaltainen osallistuminen yhteiskuntaan vapaa-aikana. Rokotuspainetta luodaan värväämällä julkisuuden henkilöitä roolimalleiksi, tehokkaalla propagandalla sekä suostuttelemalla ihmisiä rokotuksiin rahapalkkioilla ja alennuskupongeilla.

Edellä oleviin seikkoihin vedoten haasteen jättäjät pyytävät Haagin tuomioistuinta

1) lopettamaan välittömästi Israelin kansalaisiin kohdistuva lääketieteellinen koe ja siihen liittyvät rokotukset

2) lopettamaan Israelin hallinnon kaikki lainsäädännölliset toimenpiteet, joilla rajoitetaan rokotuksista kieltäytyvien kansalaisoikeuksia.

3) toimimaan mitä päättäväisimmin niin, etteivät julkiset eivätkä yksityiset työnantajat harjoita kiristystä tai painostusta niitä kohtaan, jotka ovat valinneet olla rokottamatta.

4) ottamaan huomioon, että kopio tästä haasteesta on jätetty median edustajille kautta maailman, koska asia ei koske vain Israelia

5) lopuksi kiinnittämään huomion Euroopan neuvoston 27.1.2021 tekemään päätökseen 2361, jossa todetaan yksiselitteisesti rokotus vapaaehtoiseksi ja kielletään kaikki koronarokotuksiin liittyvä painostus ja diskriminointi. ”Se mikä on hyväksi Euroopan unionin maille on hyväksi myös Israelille” , toteavat haasteen jättäjät.

Rauli Mäkelä, lääkäri

https://drive.google.com/file/d/1JjRt_OjBrHPjuegftFhvRmtdKwv9PFqo/view

http://www.nakim.org/israel-forums/viewtopic.php?t=270812

https://www.francesoir.fr/videos-debriefings/vaccination-en-israel-des-chiffres-de-mortalite-qui-interpellent-video

https://pace.coe.int/pdf/2e0ee40b5d6c4e2e5df5467478961f7561e651733326667a8259ffe25682ae848428feba12/resolution%202361.pdf

Kirjaudu sivustolle