Miksi Saksan keskeinen koronaneuvonantaja joutuu oikeuteen?

Koronaepidemian hillintätoimista on koitunut valtavasti terveydellistä[1] ja taloudellista vahinkoa. On paljon tutkimuksia ja raportteja, joiden mukaan toimenpiteet eivät ole olleet välttämättömiä eivätkä ne ole edes auttaneet epidemian taltuttamisessa. Niinpä monet vahinkoa kärsineet ovat käynnistäneet oikeusjuttuja useissa maissa. Merkittävin juristi, joka on ottanut hoitaakseen näitä asioita, on saksalainen Reiner Fuellmich. Hän on ajanut menestyksellisesti oikeusjuttuja muun muassa Saksan suurinta finanssialan yhtiötä Deutsche Bankia vastaan. Fuellmich on toiminut asianajajana myös Yhdysvalloissa ja on käynnistämässä kansainvälisen juristiryhmän kanssa koronatoimien uhrien joukkokanteen USA:ssa ja Kanadassa.

Euroopan maissa joukkokanteet eivät ole joko ollenkaan mahdollisia tai sitten ne onnistuvat vain tietyissä erityistapauksissa. Siksi Euroopassa on valittava toinen strategia: yksittäisen vahingonkärsijän on pyrittävä saamaan oikeusteitse korvausta, jonka jälkeen muiden on helpompi käynnistää vastaavia oikeusjuttuja.

Niinpä Fuellmich on nyt lähettänyt berliiniläisen Green Mango -karaoke-baarin puolesta vaatimuskirjelmän hallituksen keskeiselle koronaneuvonantajalle Christian Drostenille[2], joka on Berliinissä sijaitsevan suuren yliopistollisen sairaalan Charitén virologian professori. Häntä syytetään siitä, että hän on hallitusta neuvoessaan esittänyt tahallaan vääriä väitteitä ja vaiennut tahallaan olennaisista asiaan vaikuttavista tosiasioista. Nämä tosiasioiden vääristelyt ovat vaikuttaneet olennaisesti hallituksen päätöksiin, jotka ovat tuottaneet suuria vahinkoja muun muassa Green Mangolle. Erityisesti tässä oikeudenkäyntiin johtavassa kirjelmässä kiinnitetään huomiota seuraaviin viiteen väärään väitteeseen[3]:

1. väärä väite: Perusimmuniteettia Sars-Cov-2:lle ei ole

Tämä väite perustuu oletukseen, että Wuhanista leviämisensä aloittanut koronavirus on aivan erilainen kuin muut virukset. Todellisuudessa Drosten itsekin on todennut sen olevan läheistä sukua muille koronaviruksille. Koska suurella osalla ihmisistä on kehittynyt vastuskykyä näille, tämä immuniteetti suojaa myös Sars-Co-2:lta. Tämä on yksi syy, miksi virus ei voinut levitä eksponentiaalisesti, kuten väitettiin. Siksi myös valtaosa viruksen saaneista ihmisistä ei sairastu tai sairastuu vain lievästi sekä lockdownin toteuttaneissa että lockdownin hylänneissä maissa. Vuoden 2020 aikana ilmestyi useita tutkimuksia, jotka vahvistivat, että suurella osalla ihmisistä oli jo ennen tätä koronaepidemiaa risti-immuniteettia ja T-soluimmuniteettia Sars-Co-2:lle[4], mutta Drosten ei muuttanut puheitaan.

2. väärä väite: On olemassa vaara, että oireettomat levittävät koronaa

Käsitys, että oireettomat ihmiset voivat levittää koronaa, on keskeinen peruste pitää satoja miljoonia terveitä ihmisiä karanteenin kaltaisissa olosuhteissa ja vaatia heitä käyttämään maskia. Tähän uskomukseen on vaikuttanut paljon Drostenin ja 16 muun Saksan yliopistosairaaloissa tai sotilaallisissa laitoksissa työskentelevän tutkijan kirje The New England Journal of Medicine -lehden nettisivuilla, joka julkaistiin 30.1.2020[5]. Se perustui yhteen ainoaan tapaukseen, jossa oletetusti oireeton kiinalainen nainen tartutti lievän koronan kahteen müncheniläiseen liikemieheen. Kuitenkin jo muutaman päivän kuluttua kirjeen julkaisemisesta selvisi, että kyseisellä kiinalaisella todellisuudessa oli oireita, mutta hän oli lääkkeiden avulla yrittänyt tukahduttaa niitä[6]. Drosten ja kumppanit eivät kuitenkaan vetäneet pois kirjettään. Se on edelleen lehden nettisivuilla, ja siihen viitataan jatkuvasti muissa tutkimuksissa. Siteerauksia on kertynyt 1307.

Muukin todistusaineisto oireettomien kyvystä levittää koronaa on höllyvällä pohjalla.  Se perustuu lähinnä joihinkin yksittäisiin tapauksiin, joita kiinalaiset tutkijat ovat selostaneet. Toisaalta tuoreessa Wuhania koskevassa tutkimuksessa ei löydetty yhtään tapausta, jossa oireeton olisi tartuttanut muita ihmisiä[7]. Ilmeisestikin oireettomien kyky levittää tautia on joko hyvin harvinaista tai olematonta[8]. WHO:n uusien ja eläinperäisten tautien yksikön johtaja Maria van Kerkhove sanoi kesäkuun alussa: ”Maat, jotka suorittavat hyvin tarkkoja kontaktien jäljityksiä… seuraavat oireettomia tapauksia ja näiden kontakteja, eivät löydä oireettomien aiheuttamia tartuntoja. Se on hyvin harvinaista.”[9]

3. väärä väite: Pelkkä PCR-testi soveltuu covid-tapausten määrittämiseen

Täysin terveet tai mitä erilaisimmista lievistä tai vakavista oireista kärsivät ihmiset luokitellaan yleisesti käytössä olevalla RT-PCR-testillä koronatapauksiksi. Kuitenkin testi on monella tavalla epäluotettava. Muun muassa se ei kykene erottamaan kuolleita viruksia tai niiden palasia elävistä, lisääntymiskykyisistä viruksista[10]. Lisäksi nykyisellä tavalla käytettynä testi löytää hyvin pieniä virusmääriä tai jopa yksittäisiä viruksia. Siksi ihmiset, joiden immuunipuolustus on onnistuneesti torjunut koronan ja jotka eivät sairastu eivätkä voi sairastuttaa muita, saavat koronapositiivisuusleiman. Heidät eristetään muista ihmisistä ja viranomaiset alkavat etsiä heidän tapaamiaan ihmisiä. Saman kohtalon kokevat ihmiset, jotka ovat valmiiksi immuuneja koronavirukselle, mutta joiden limakalvoista löytyy pieniä määriä muilta ihmisiltä peräisin olevia viruksia. Tämä voidaan tulkita myös laajalle pieninä määrinä levinneen viruksen tai sen osasten aiheuttamaksi ”taustakohinaksi”, jota ei WHO:n joulukuussa ilmestyneen ohjeenkaan mukaan pitäisi tulkita positiiviseksi löydökseksi[11].

Drosten on itse vaikuttanut paljon PCR-testillä luodun harhan muodostumiseen. Hän kehitti yhdessä kollegojensa kanssa ensimmäisen koronatestin pikavauhtia jo tammikuussa heti kiinalaisten tietojen saapumisen jälkeen. Sen selostus saapui Eurosurveillance-lehteen 21.1.20 ja julkaistiin kaksi päivää myöhemmin 23.1.[12] Artikkelin tieteellinen vertaisarviointi kesti jostain syystä vain yhden vuorokauden, kun se yleensä vie kuukausia. WHO adoptoi testin jo ennen sen julkaisemista ja suositteli sen käyttöä ympäri maailmaa. Drostenin testi ja sen selostus sisältävät kuitenkin niin paljon virheitä ja epämääräisyyksiä, että vaikuttaa melkein siltä, että sen tarkoitus on maksimoida koronapositiivisten määrä. 22 tutkijaa vaatiikin nyt yksityiskohtaisessa kritiikissään, että Eurosurveillance vetää artikkelin pois[13].

Kuitenkin Drosten itse tietää hyvin PCR-testin ongelmat. Kun vuonna 2014 Lähi-idässä oli leviämässä MERS-koronavirus, häntä haastateltiin saksalaiseen Wirtschaftswoche-lehteen. Tällöin Drosten puhui kuin nykyiset koronakriitikot: ”Menetelmä (PCR-testi) on niin herkkä, että se voi havaita yhden ainoan viruksen perintötekijämolekyylin. Kun tällainen taudinaiheuttaja suhahtaa yhdeksi päiväksi jonkun sairaanhoitajan nenän limakalvolle ilman, että hän sairastuu tai edes huomaa mitään, niin hän on yhtäkkiä MERS-tapaus. Missä aiemmin raportoitiin kuolemansairaita, sisältävät nämä tilastot nyt yhtäkkiä lieviä tapauksia ja ihmisiä, jotka ovat oikeastaan täysin terveitä. Myös näin voidaan selittää tapauslukujen räjähdysmaiden kasvu Saudi-Arabiassa. Lisäksi paikallinen media on käynyt uskomattoman kuumana asian ympärillä.”[14]

4. väärä väite: Terveydenhoitojärjestelmää on uhannut poikkeuksellinen ylikuormitus

Sairaalat ovat joka talvi täyttyneet Saksassa ja lukuisissa muissa maissa influenssa-, keuhkokuume- ynnä muista potilaista. Tämä johtuu muun muassa henkilökuntapulasta ja säästöpolitiikasta. Korona ei tuonut tilanteeseen olennaista muutosta. Mallilaskelmat, joilla Drosten ja muut perustelivat poikkeuksellista ylikuormitusuhkaa keväällä ja uudestaan syksyllä ja niitä lievittämään tarkoitettuja lockdowneja, pohjautuvat väärään olettamukseen eksponentiaalisesta kasvusta (ks. 1. väärä väite).

5. väärä väite: Ihmisten vapauden rajoittaminen auttaa koronan torjunnassa

Lääketieteen yleinen näkemys ennen koronaepidemiaa on ollut, etteivät lockdownit ja muut terveiden ihmisten vapauteen puuttuvat toimenpiteet auta influenssan kaltaisten tautien torjunnassa[15]. WHO julkaisi vielä lokakuussa 2019 raportin, jossa tämä näkemys vahvistetaan[16]. Drosten tiesi tämän samoin kuin sen, että yhteiskunnan sulkutoimenpiteistä ja muista vapauden rajoituksista aiheutuu valtavia terveydellisiä ja taloudellisia seurausvaikutuksia. Siitä huolimatta hän suositteli lockdownia maaliskuun lopulla, vaikka epidemia oli tätä ennen jo laskusuunnassa.

Viime vuonna ja tämän vuoden alussa on ilmestynyt useita tutkimuksia, jotka vahvistavat, että lockdownit eivät auta: epidemia käyttäytyi suunnilleen samalla tavalla ympäri maailmaa riippumatta lockdownista tai sen puutteesta[17], USA:n lockdown- ja ei-lockdown piirikuntien välillä ei ole eroa koronakuolleisuudessa[18], eri maiden erot kuolleisuudessa eivät selity lockdownin tiukkuudella vaan esimerkiksi liikalihavuutta ja ikärakennetta koskevilla eroilla[19] ja erityisesti yli 80-vuotiaiden osuudella väestöstä[20], lockdownit eivät vähennä koronakuolleisuutta[21] ja ne viivästyttävät luonnollisen joukkoimmuniteetin muodostumista ja siksi voivat vaarantaa haavoittuvimmat ihmiset pidentämällä aikaa, jona he voivat altistua[22].

Green Mango on kärsinyt koronarajoitusten takia satojen tuhansien vahingon kuten lukemattomat muut pienyritykset. Kirjelmässä vaaditaan Drostenia korvaamaan sille vahinkoja 50 000 euron edestä. Lisäksi häntä vaaditaan perumaan lockdowniin johtaneet väitteensä. Drosten ei määräpäivään mennessä suostunut vaatimuksiin, joten oikeudenkäynti on tulossa. Hän on jo palkannut asianajajan. Vaikka oikeudessa muodollisesti puidaan vain yhden yrityksen kohtaloa, käytännössä kysymys on yhteiskuntien sulkutoimien yleisestä oikeutuksesta.

Olli Tammilehto

[1]   Ks. esim. Olli Tammilehto: ”Koronapolitiikan miljoonat uhrit”, Olli Tammilehdon kirjoituksia, 10.12.2020, http://tammilehto.info/koronapolitiikan-uhrit-net101.php

[2]  Reiner Fuellmich: ”Green Mango GmbH, vertreten durch Nils Roth v. Prof Dr. Christian Drosten” (Göttingen: Rechtsanwaltkanzlei Dr. Fuellmich, 15.12.2020), https://www.corodok.de/wp-content/uploads/2020/12/2_5390966456571660558.pdf

[3]   Perustelut väitteiden vääryydelle eivät ole käännöksiä vaatimuskirjelmästä. Ne pohjautuvat kirjelmän lisäksi moniin muihin lähteisiin.

[4]   Daniela Weiskopf ym.: ”Phenotype of SARS-CoV-2-Specific T-Cells in COVID-19 Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome”, MedRxiv, 29.5.2020, 2020.04.11.20062349, doi:10.1101/2020.04.11.20062349; Takuya Sekine ym.: ”Robust T Cell Immunity in Convalescent Individuals with Asymptomatic or Mild COVID-19”, Cell 183, nro 1 (1.10.2020): 158-168.e14, doi:10.1016/j.cell.2020.08.017; Kevin Ng ym.: ”Pre-Existing and de Novo Humoral Immunity to SARS-CoV-2 in Humans”, BioRxiv, 15.5.2020, 2020.05.14.095414, doi:10.1101/2020.05.14.095414; Benjamin J. Meckiff ym.: ”Single-Cell Transcriptomic Analysis of SARS-CoV-2 Reactive CD4 + T Cells”, SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, 7.7.2020), doi:10.2139/ssrn.3641939; Ks. esim. Udi Qimron ym.: ”Countering the Second Wave with Facts, Not Misconceptions”, Haarez, 12.8.2020, https://www.dropbox.com/s/72hi9jfcqfct1n9/Haaretz-20Jul20_ENGLISH%2012082020%20v3.pdf?dl=0.

[5]   Camilla Rothe ym.: ”Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany”, New England Journal of Medicine 382, nro 10 (5.3.2020): 970–71, doi:10.1056/NEJMc2001468.

[6]   Kai Kupferschmidt: ”Study Claiming New Coronavirus Can Be Transmitted by People without Symptoms Was Flawed”, Science, 3.2.2020, https://www.sciencemag.org/news/2020/02/paper-non-symptomatic-patient-transmitting-coronavirus-wrong

[7]   Shiyi Cao ym.: ”Post-Lockdown SARS-CoV-2 Nucleic Acid Screening in Nearly Ten Million Residents of Wuhan, China”, Nature Communications 11, nro 1 (20.11.2020): 5917, doi:10.1038/s41467-020-19802-w.

[8]   Clare Craig ja Jonathan Engler: ”Has the Evidence of Asymptomatic Spread of COVID-19 Been Significantly Overstated?”, Lockdown Sceptics, 19.12.2020, https://lockdownsceptics.org/has-the-evidence-of-asymptomatic-spread-of-covid-19-been-significantly-overstated-2/

[9]   https://www.youtube.com/watch?v=NQTBlbx1Xjs

[10]   Ks. esim. Jared Bullard ym.: ”Predicting Infectious SARS-CoV-2 from Diagnostic Samples”, Clinical Infectious Diseases, 22.5.2020, doi:10.1093/cid/ciaa638.

[11]   WHO: ”WHO Information Notice for IVD Users”, World Health Oraganization, 14.12.2020, https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users.

[12]   Victor M. Corman ym.: ”Detection of 2019 Novel Coronavirus (2019-NCoV) by Real-Time RT-PCR”, Eurosurveillance 25, nro 3 (23.1.2020): 2000045, doi:10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045.

[13]   Pieter Borger ym.: ”External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results”, Corman-Drosten Review Report, 27.11.2020, https://cormandrostenreview.com/report/.

[14]   Susanne Kutter: ”Virologe Drosten im Gespräch 2014: „Der Körper wird ständig von Viren angegriffen“”, Wirtschaftswoche, 16.5.2014, https://www.wiwo.de/technologie/forschung/virologe-drosten-im-gespraech-2014-der-koerper-wirdstaendig-von-viren-angegriffen/9903228.html.

[15]   Ks. esim. Thomas V. Inglesby ym.: ”Disease Mitigation in the Control of Pandemic Influenza.”, Biosecurity and Bioterrorism 4, nro 4 (2006), http://www.upmc-biosecurity.org/website/resources/publications/2006/2006-09-15-diseasemitigationcontrolpandemicflu.html

[16]   WHO: ”Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza”, World Health Oraganization (World Health Organization, 10.2019), http://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/

[17]   Eran Bendavid ym.: ”Assessing Mandatory Stay-at-Home and Business Closure Effects on the Spread of COVID-19”, European Journal of Clinical Investigation n/a, nro n/a (5.1.2021): e13484, doi:https://doi.org/10.1111/eci.13484; Andrew Atkeson, Karen Kopecky, ja Tao Zha: ”Four Stylized Facts about COVID-19” (National Bureau of Economic Research, 24.8.2020), doi:10.3386/w27719.

[18]   John Gibson: ”Government Mandated Lockdowns Do Not Reduce Covid-19 Deaths: Implications for Evaluating the Stringent New Zealand Response”, Working Papers in Economics, Working Papers in Economics (University of Waikato, 3.6.2020), https://ideas.repec.org/p/wai/econwp/20-06.html

[19]   Rabail Chaudhry ym.: ”A Country Level Analysis Measuring the Impact of Government Actions, Country Preparedness and Socioeconomic Factors on COVID-19 Mortality and Related Health Outcomes”, EClinicalMedicine 25 (1.8.2020), doi:10.1016/j.eclinm.2020.100464.

[20]   Ilya Kashnitsky ja José Manuel Aburto: ”COVID-19 in Unequally Ageing European Regions”, World Development 136 (1.12.2020): 105170, doi:10.1016/j.worlddev.2020.105170.

[21]   Ken Rice ym.: ”Effect of School Closures on Mortality from Coronavirus Disease 2019: Old and New Predictions”, BMJ 371 (7.10.2020): m3588, doi:10.1136/bmj.m3588.

[22]   Sawako Hibino ym.: ”Dynamic Change of COVID-19 Seroprevalence among Asymptomatic Population in Tokyo during the Second Wave”, MedRxiv, 23.9.2020, 2020.09.21.20198796, doi:10.1101/2020.09.21.20198796.

[/et_pb_text][et_pb_image _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” src=”https://vapaudenpuolesta.fi/wp-content/uploads/2021/01/judge_web.jpg” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ text_text_color=”#000000″]

Lähteitä

Atkeson, Andrew, Karen Kopecky, ja Tao Zha: ”Four Stylized Facts about COVID-19”. National Bureau of Economic Research, 24.8.2020. doi:10.3386/w27719.

Bendavid, Eran, Christopher Oh, Jay Bhattacharya, ja John P. A. Ioannidis: ”Assessing Mandatory Stay-at-Home and Business Closure Effects on the Spread of COVID-19”. European Journal of Clinical Investigation n/a, nro n/a (5.1.2021): e13484. doi:https://doi.org/10.1111/eci.13484.

Borger, Pieter, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, Clare Craig, Kevin McKernan, Klaus Steger, Paul McSheehy, ym.: ”External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results”. Corman-Drosten Review Report, 27.11.2020. https://cormandrostenreview.com/report/

Bullard, Jared, Kerry Dust, Duane Funk, James E. Strong, David Alexander, Lauren Garnett, Carl Boodman, ym.: ”Predicting Infectious SARS-CoV-2 from Diagnostic Samples”. Clinical Infectious Diseases, 22.5.2020. doi:10.1093/cid/ciaa638.

Cao, Shiyi, Yong Gan, Chao Wang, Max Bachmann, Shanbo Wei, Jie Gong, Yuchai Huang, ym.: ”Post-Lockdown SARS-CoV-2 Nucleic Acid Screening in Nearly Ten Million Residents of Wuhan, China”. Nature Communications 11, nro 1 (20.11.2020): 5917. doi:10.1038/s41467-020-19802-w.

Chaudhry, Rabail, George Dranitsaris, Talha Mubashir, Justyna Bartoszko, ja Sheila Riazi: ”A Country Level Analysis Measuring the Impact of Government Actions, Country Preparedness and Socioeconomic Factors on COVID-19 Mortality and Related Health Outcomes”. EClinicalMedicine 25 (1.8.2020). doi:10.1016/j.eclinm.2020.100464.

Corman, Victor M., Olfert Landt, Marco Kaiser, Richard Molenkamp, Adam Meijer, Daniel KW Chu, Tobias Bleicker, ym.: ”Detection of 2019 Novel Coronavirus (2019-NCoV) by Real-Time RT-PCR”. Eurosurveillance 25, nro 3 (23.1.2020): 2000045. doi:10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045.

Craig, Clare, ja Jonathan Engler: ”Has the Evidence of Asymptomatic Spread of COVID-19 Been Significantly Overstated?” Lockdown Sceptics, 19.12.2020. https://lockdownsceptics.org/has-the-evidence-of-asymptomatic-spread-of-covid-19-been-significantly-overstated-2/

Fuellmich, Reiner: ”Green Mango GmbH, vertreten durch Nils Roth v. Prof Dr. Christian Drosten”. Göttingen: Rechtsanwaltkanzlei Dr. Fuellmich, 15.12.2020. https://www.corodok.de/wp-content/uploads/2020/12/2_5390966456571660558.pdf

Gibson, John: ”Government Mandated Lockdowns Do Not Reduce Covid-19 Deaths: Implications for Evaluating the Stringent New Zealand Response”. Working Papers in Economics. Working Papers in Economics. University of Waikato, 3.6.2020. https://ideas.repec.org/p/wai/econwp/20-06.html

Hibino, Sawako, Kazutaka Hayashida, Andrew C. Ahn, ja Yasutaka Hayashida: ”Dynamic Change of COVID-19 Seroprevalence among Asymptomatic Population in Tokyo during the Second Wave”. MedRxiv, 23.9.2020, 2020.09.21.20198796. doi:10.1101/2020.09.21.20198796.

Inglesby, Thomas V., Jennifer B. Nuzzo, Tara O’Toole, ja D. A. Henderson: ”Disease Mitigation in the Control of Pandemic Influenza.” Biosecurity and Bioterrorism 4, nro 4 (2006). http://www.upmc-biosecurity.org/website/resources/publications/2006/2006-09-15-diseasemitigationcontrolpandemicflu.html

Kashnitsky, Ilya, ja José Manuel Aburto: ”COVID-19 in Unequally Ageing European Regions”. World Development 136 (1.12.2020): 105170. doi:10.1016/j.worlddev.2020.105170.

Kupferschmidt, Kai: ”Study Claiming New Coronavirus Can Be Transmitted by People without Symptoms Was Flawed”. Science, 3.2.2020. https://www.sciencemag.org/news/2020/02/paper-non-symptomatic-patient-transmitting-coronavirus-wrong

Kutter, Susanne: ”Virologe Drosten im Gespräch 2014: „Der Körper wird ständig von Viren angegriffen“”. Wirtschaftswoche, 16.5.2014. https://www.wiwo.de/technologie/forschung/virologe-drosten-im-gespraech-2014-der-koerper-wirdstaendig-von-viren-angegriffen/9903228.html

Meckiff, Benjamin J., Ciro Ramírez-Suástegui, Vicente Fajardo, Serena J. Chee, Anthony Kusnadi, Hayley Simon, Alba Grifoni, ym.: ”Single-Cell Transcriptomic Analysis of SARS-CoV-2 Reactive CD4 + T Cells”. SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science Research Network, 7.7.2020. doi:10.2139/ssrn.3641939.

Ng, Kevin, Nikhil Faulkner, Georgina Cornish, Annachiara Rosa, Christopher Earl, Antoni Wrobel, Donald Benton, ym.: ”Pre-Existing and de Novo Humoral Immunity to SARS-CoV-2 in Humans”. BioRxiv, 15.5.2020, 2020.05.14.095414. doi:10.1101/2020.05.14.095414.

Qimron, Udi, Uri Gavish, Eyal Shahar, ja Michael Levitt: ”Countering the Second Wave with Facts, Not Misconceptions”. Haarez, 12.8.2020. https://www.dropbox.com/s/72hi9jfcqfct1n9/Haaretz-20Jul20_ENGLISH%2012082020%20v3.pdf?dl=0

Rice, Ken, Ben Wynne, Victoria Martin, ja Graeme J. Ackland: ”Effect of School Closures on Mortality from Coronavirus Disease 2019: Old and New Predictions”. BMJ 371 (7.10.2020): m3588. doi:10.1136/bmj.m3588.

Rothe, Camilla, Mirjam Schunk, Peter Sothmann, Gisela Bretzel, Guenter Froeschl, Claudia Wallrauch, Thorbjörn Zimmer, ym.: ”Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany”. New England Journal of Medicine 382, nro 10 (5.3.2020): 970–71. doi:10.1056/NEJMc2001468.

Sekine, Takuya, André Perez-Potti, Olga Rivera-Ballesteros, Kristoffer Strålin, Jean-Baptiste Gorin, Annika Olsson, Sian Llewellyn-Lacey, ym.: ”Robust T Cell Immunity in Convalescent Individuals with Asymptomatic or Mild COVID-19”. Cell 183, nro 1 (1.10.2020): 158-168.e14. doi:10.1016/j.cell.2020.08.017.

Tammilehto, Olli: ”Koronapolitiikan miljoonat uhrit”. Olli Tammilehdon kirjoituksia, 10.12.2020. http://tammilehto.info/koronapolitiikan-uhrit-net101.php

Weiskopf, Daniela, Katharina S. Schmitz, Matthijs P. Raadsen, Alba Grifoni, Nisreen M. A. Okba, Henrik Endeman, Johannes P. C. van den Akker, ym.: ”Phenotype of SARS-CoV-2-Specific T-Cells in COVID-19 Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome”. MedRxiv, 29.5.2020, 2020.04.11.20062349. doi:10.1101/2020.04.11.20062349.

WHO: ”Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza”. World Health Oraganization. World Health Organization, 10.2019. http://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/

———: ”WHO Information Notice for IVD Users”. World Health Oraganization, 14.12.2020. https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users

Kirjaudu sivustolle