Robert F. Kennedy Jr. kyseenalaistaa influenssa- ja koronarokotteet

Robert F. Kennedy Jr, senaattori Robert Kennedyn poika ja presidentti John F. Kennedyn veljenpoika, on vuosikausia toiminut asianajajana, puolustaen mm. lasten oikeuksia ja luonnollista ympäristöä uhkaavia toimia. Hän on myös ollut mukana useissa rokotteiden aiheuttamia vahinkoja käsittelevissä oikeusprosesseissa, ja tätä kautta tuntee rokotteisiin liittyvän liiketoiminnan ja niitä tuottavien lääkeyhtiöiden toimintaperiaatteet perusteellisesti.

Valuetainment youtube-kanavan järjestämässä väittelyssä Kennedyn vastaparina on Alan Dershowitz, niin ikään pitkän linjan asianajaja, mutta myös pakollisten rokotteiden puolesta puhuja. Tässä väittelyssä Dershowitz ei pysty kyseenalaistamaan Kennedyn esittämiä todisteita rokotevahingoista tai lääketeollisuuden epämoraalista toimintaa, jonka seurauksena lukemattomat ihmiset ovat menettäneet henkensä tai terveytensä (kyse ei ole tässä pelkästään rokotteista, vaan myös muista lääketeollisuuden tuotteista).

Tässä artikkelissa kerron joitakin Kennedyn esittämiä näkökulmia, ja kommentoin niitä nykytilanteen ja myös Suomen kannalta. Keskustelun löydät suomeksi tekstitettynä rapsodia.fi -sivustolta

Kummallinen rokotelainsäädäntö

Syksyllä 2020 puolet amerikkalaisista olivat koronarokotetta vastaan tai epäröivät sen ottamista, mikä kertoo siitä, kuinka luottamus rokotteisiin ja sitä myötä niitä suositteleviin yhteiskunnallisiin tahoihin, on vähentynyt. Rokotteet poikkeavat kaikista muista lääkkeistä usealla tavalla.

1. Rokote on lääke, jota ei ensisijaisesti anneta sairaille vaan terveille ihmisille. Mahdolliset haittavaikutukset (joita lähes kaikilla lääkkeillä on) ovat täten terveen ihmisen ”uhraus” muiden suojelemiseksi, erityisesti silloin kun ei ole kyse hengenvaarallisesta sairaudesta, jolle paras tapa saada immuniteetti on sairaus itse.

2. Rokotteet eivät hoida sairautta vaan ”harhauttavat” ihmisen omaa immuunipuolustusjärjestelmää uskottelemalla sille, että kehoa uhkaa vaarallinen mikrobitartunta, jotta se muodostaisi immuniteetin kyseistä uhkaa vastaan. Jotta tämä immuunireaktio saataisiin aikaan, rokotteeseen yleensä lisätään keholle myrkyllisiä aineita.

3.  Rokotteet ovat ainoita lääkkeitä, joiden aiheuttamista vahingoista niiden valmistajat eivät ole vastuullisia. Vahinkoja tulee kuitenkin vuosittain USA:ssa miljoonien dollareiden edestä.

4. Rokotteet ovat ainoa lääketeollisuuden tuote, jolta ei vaadita placebotestausta ennen sen vapauttamista markkinoille. Placebotestauksessa yhdelle ryhmälle annetaan testattavaa lääkettä, toiselle lumelääkettä (jolla ei ole mitään lääkinnällistä vaikutusta). Kukaan ei kuitenkaan tiedä, onko saanut oikeaa lääkettä vai lumelääkettä. Näin saadaan näyttöä siitä, minkä verran lääkkeestä on hyötyä ja/tai haittaa.

Rokotteita valmistavat lääkeyhtiöt on vapautettu niiden aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta.

USA:n hallituksen terveysjaosto HHS:n v. 2010 toimeenpaneman tutkimuksen mukaan rokotteiden aiheuttamia merkittäviä vahinkoja ei ilmene yhdellä miljoonasta vaan yli yhdellä 40:stä (2,6%). Samansuuruista vahinkoa on todettu Pfizerin uuden koronarokotteen kohdalla. Tämä tarkoittaisi, että miljoonasta rokotetusta noin 26000 ihmistä saa vakavia haittavaikutuksia. Jos koko Suomen kansa rokotettaisiin tällaisella rokotteella, yli 140 000 kärsisi näistä haitoista. Kyseessä on kuitenkin sairaus, joka ei ole perusterveelle ihmiselle vaarallinen, ja josta lähes 99% sairastuneista selviää (menehtyneiden ollessa pääsääntöisesti yli 75-vuotiaita). On huomattava, että rokotteiden aiheuttamat haitat myöskin lisäävät ennenaikaisen kuoleman riskiä, ja on myös tapauksia, joissa ihmiset kuolevat välittömästi rokotteen aiheuttamiin komplikaatioihin.

HHS:n mukaan alle 1% rokotteiden aiheuttamien haittojen perusteella nostetuista kanteista päätyy oikeuteen asti, mikä tarkoittaa että 99% vahinkoja kärsineistä jää vaille heille kuuluvia korvauksia. Tästä huolimatta rokotevahingoista on maksettu USA:ssa neljä miljardia dollaria korvauksina.

HHS on lisäksi määrännyt, että rokotteiden placebotestausta ei voida tehdä myöskään jälkikäteen. On kiellettyä verrata rokotettuja ja rokottamattomia toisiinsa ja tehdä siitä johtopäätöksiä. Eikö tämän pitäisi herättää kummastusta jokaisessa?

Perusteet rokotteiden hyödyllisyydestä ja turvallisuudesta ovat kyseenalaiset

Rokotteiden hyödyllisyyttä perustellaan yleensä sillä, että sen avulla päästiin eroon isorokosta ja poliosta, kahdesta erittäin vakavasta sairaudesta, jotka olivat ihmiskunnan vitsauksena vielä 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Kennedyn mukaan kaikki vakavat tarttuvat taudit hävisivät samoihin aikoihin, vaikka useimpiin ei ollut rokotteita.

Vuonna 2000 Johns Hopkins -yliopisto (yksi USA:n arvostetuimmista lääketieteellisistä instituutioista) teki asiasta perusteellisen tutkimuksen. Tulokset julkaistiin hyvin rokotemyönteisessä lääketieteellisessä lehdessä. Niissä todettiin, että tarttuvista taudeista johtuva kuolleisuuden hävittäminen 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla ei johtunut rokotteista. Se johtui sanitaatiosta, ravitsemuksesta, hygieniasta, jääkaappien käyttöönotosta, väestön tiheyden vähentymisestä, puhtaan veden ja ruuan saatavuudesta.

Tänään USA:ssa lasten täytyy ottaa 72 rokoteannosta 16 eri rokotteesta, jotta he saisivat käydä koulua. Nämä kaikki rokotteet ovat neljän suuren yhtiön valmistamia (Galaxo Smith Kline, Pfizer, Sanofi ja Merck). Rokotteiden määrän jyrkkä nousu ajoittui vuoteen 1989, pian sen jälkeen, kun lääkeyhtiöt saivat vastuuvapauden rokotteiden aiheuttamista vahingoista.

Jos lapsi kuoli 6 päivää rokotteen testaamisen jälkeen, tällä ei katsottu olevan yhteyttä rokotteeseen.

Monien lapsille jaettavien rokotteiden turvallisuus perustuu korkeintaan viiden päivän aikana tehtyyn seurantaan: Jos testattava lapsi sai halvauksen tai kuoli kuudentena päivänä esim. hepatiitti B -rokotteen antamisesta, sitä ei kirjattu rokotteen haittavaikutukseksi. Kuitenkin useimmat vakavat rokotevahingot ilmenevät vasta kuukausien tai jopa vuosien jälkeen (esim. autismi). Jo siksi on erittäin huolestuttavaa, että täysin uudentyyppisiä koronarokotteita jaetaan ihmisille vain puolen vuoden testauksen jälkeen.

”Miten ihmeessä voimme vaatia lapsia ottamaan lääkkeen, jonka riskejä ei tunneta”, Kennedy kysyy; perusteena, se että rokotteiden turvallisuutta ei ole tieteellisesti testattu. Tämän vuoksi hän vaatii rokotteiden kehittämisen ja testaamisen osalta avointa, läpinäkyvää prosessia sekä placebotestausta ja pitkäaikaista seurantaa, kuten tehdään muiden lääkkeiden kohdalla.

Myytti influenssarokotteiden toimivuudesta

Puheeksi tulevat myös influenssarokotteet. Niiden tarkoitus oli alun perin tuottaa yhden pistoksen kautta elinikäinen immuniteetti. Nyt se pitää kuitenkin ottaa vuosittain virusten uusien kantojen vuoksi – ja sama on ilmeistä koronavirusten kohdalla. British Medical Journal on tehnyt kolme meta-analyysia influenssarokotteista, paneutuen reippaasti yli sataan asiaa käsittelevään tutkimukseen. Näissä päädyttiin mm. seuraaviin johtopäätöksiin:

• Sadan ihmisen pitää ottaa rokote, jotta yksi välttyy influenssalta.

• Ei ole mitään todisteita siitä, että influenssarokotteiden avulla vältytään sairaalahoidoilta tai kuolemilta.

• Influenssarokote välittää tautia itse. Sen ottaneena olet rokottamattomaan verrattuna kuusi kertaa todennäköisemmin jonkun toisen tartuttaja.

• Rokote suojaa vain silta viruskannalta, johon se on suunnattu. Samalla tulet 4,4 kertaa vastaanottavaisemmaksi muille virustartunnoille.

Sadan ihmisen pitää ottaa rokote, jotta yksi välttyy influenssalta. 

Pentagonin tekemän tutkimuksen mukaan influenssarokote altistaa sinut sekä influenssan muille kannoille että koronavirukselle. Tutkimuksessa todettiin, että influenssapiikin saaneet olivat 36% kontrolliryhmää alttiimpia koronavirukselle. Kennedyn mukaan samaan johtopäätökseen on päädytty kuudessa muussa pätevässä tutkimuksessa.

Korruptio Covid-rokotteiden takana

Nykyisten Covid19-rokotteiden kohdalla perusteellisesta turvallisuuden testauksesta ei voida puhua. Jopa aikaisemmissa rokotetestauksissa keskeiset eläinkokeet on joidenkin rokotteiden kohdalla jätetty kokonaan väliin. Moderna siirtyi suoraan ihmiskokeisiin ja korkean annoksen saaneista 15 ihmisestä kolme tuli niin sairaaksi, että joutui sairaalaan – siis 20%. Näin siitä huolimatta, että testattavat ihmiset ovat poikkeuksellisen terveitä, paljon terveempiä kuin keskimääräiset amerikkalaiset. Eikä Modernalla ole mitään velvollisuuksia korvata aiheutettuja vahinkoja.

Sen sijaan että tehtäisiin kuten tavanomaisen lääkkeen kohdalla, ja sanottaisiin että tämä oli paha virhe, nyt sanotaankin: ”Tilataan kaksi miljardia annosta tätä”. Miksi? Koska kyseessä on miljardien dollareiden bisnes. Ja alkupääoma tähän bisnekseen tulee veronmaksajilta. Tuntuuko kummalliselta?

20% Modernan rokotteen korkean annoksen saaneista joutui sairaalahoitoon.

Dershowitz puhuu lääkkeiden valmistajien puolesta, eikä usko heidän olevan moraalittomia yksilöitä, jotka eivät välitä tuotteidensa käyttäjien hengestä. Kennedy vastaa tähän, että nyt kiellettyjen opiaattien valmistajat tiesivät ennen oikeudenkäyntejä, että nämä tappoivat 56000 amerikkalaista nuorta vuosittain 20 vuoden ajan. Valmistajat joutuivat lopulta oikeuteen ja tuomittiin. Tätä ei kuitenkaan voi tapahtua rokotevalmistajien kohdalla, koska valmistajat eivät ole laillisesti vastuussa vahingoista.

Kun Kennedyltä kysytään kasvomaskien hyödyllisyydestä, hän tuo esiin sen faktan, että maskien haitallisuudesta on tieteellisiä tutkimuksia siinä missä hyödyistäkin. Dershowitz vetoaa demokratiaan ja enemmistön päätökseen: Jos enemmistö demokratiassa vaatii esim. maskien käyttöä pakolliseksi, silloin se täytyy hyväksyä. Tähän Kennedy toteaa, että nykyinen demokraattinen järjestelmä on vakavasti korruptoitunut.  Lääkeyhtiöt lobbaavat demokraattista politiikkaa enemmän kuin mikään muu teollisuudenala.

”Häntä heiluttaa koiraa, kun rokotteiden turvallisuutta valvovat instituutiot ovat itse rokotefirmoja”

Lainsäädäntö ei enää ole demokraattinen prosessi, vaan sekin palvelee liiketoiminnan etuja. USA:n ruoka- ja lääkeministeriö FDA saa puolet budjetistaan rokotteilta tuottavilta firmoilta. Lähes puolet CDC:n (USA:n kansallinen terveysinstituutti, kuten THL Suomessa) budjetista tulee rokotebisneksestä. CDC omistaa 57 rokotepatenttia ja tekee voittoa kaikkien näiden rokotteiden myynnistä. Eikö tämä kyseenalaista CDC:n objektiivisuutta melko lailla? Samanlainen kuvio on myös Suomessa; THL saa merkittävän osan budjetistaan tukina, joista osa tule rokotefirmoilta. Kaikki lääketieteen parissa työskentelevät hyötyvät jotain kautta rahallisesti rokotteiden ja muiden lääkkeiden myynnistä.

”Häntä heiluttaa koiraa, kun rokotteiden turvallisuutta valvovat instituutiot ovat itse rokotefirmoja”, Kennedy toteaa. Ja tavalliset rokotteita arvostelevat ihmiset, kuten äidit, joiden lapsilla on rokotevaurioita, leimataan mediassa rikollisiksi. Onko Suomessa kenties havaittavissa samanlaista käytäntöä…?

Kennedy ei neuvo ihmisiä uskomaan häntä, eikä kehota rokotevastaisuuteen ilman perusteita. Jos rokote toimii, eikä sillä ole vakavia haittavaikutuksia, sitä voidaan käyttää. Koronarokotteen osalta Kennedy toteaa kuitenkin erittäin painokkaasti: ”En aio pyytää yhtä ihmistä kuolemaan, jotta 999 välttäisi Covidin – varsinkin huomioiden sen tapauskuolleisuuden: Terveellä ihmisellä on käytännössä 0% mahdollisuus kuolla siihen.”

Astra-zeneca-rokotetta annettiin apinoille, ja sen jälkeen ne jatkoivat Covid19:n levittämistä. Sama tiedetään Pfizerin Covid-rokotteesta, jonka väitetty yli 90%:n suoja kohdistuu oireisiin; ei taudin leviämiseen. Nyt kuitenkin esitetään, että rokotteiden ottaminen on keino päästä eroon karanteeneista ja sosiaalisesta eristämisestä. Tässä ei ole mitään järkeä, koska rokotetutkin levittävät tautia – ehkä juuri rokotteen vuoksi.

Artikkeli ja videon käännös: Veli Keitel

Klikkaa kuvaa ja pääset katsomaan videon rapsodia.fi -sivuilla. Kesto 58.33.

Tässä suomeksi tekstitetyssä rokoteväittelyssä toisensa kohtaavat kuuluisa lakimies & lastenoikeuksien puolestapuhuja Robert F. Kennedy Jr. sekä toinen todella laajalti tunnettu lakimies Alan Dershowitz, joka on erikoistunut perustuslakiin. Alan Dershowitz on edustanut lukuisia korkean profiilin oikeustapauksia Yhdysvalloissa. Hän on julkaissut myös useita lakia ja oikeutta käsitteleviä kirjoja.

Robert F. Kennedy Jr. on perehtynyt laajasti eri rokotteisiin ja niistä saatavilla olevaan tutkimusdataan niin oman lakimiestyönsä kuin myös oman Children´s Health Defence (Lasten terveyden puolustaminen) -järjestön puolesta. Hän nostaa väittelyssä esiin mm. sen, kuinka rokotteiden testaus todellista placeboa vastaan on todella puutteellista sekä pitkäaikaistutkimusten teko hälyttävän vähäistä, suorastaan olematonta! Keskustelunaiheiksi nousevat myös maskit sekä ihmisten valinnanvapauden rajoittaminen lainopillisesta näkökulmasta.

Kirjaudu sivustolle