Onko mikroaaltosäteily epäterveellistä?

Mikroaaltosäteily kattaa sähkömagneettisen säteilyn taajuusalueen 300 kHz – 300 MHz, ja on osa radiotaajuuksiin (radio frequencies eli RF) luettua laajempaa taajuusaluetta. Valtaosa 4G – ja 5G-säteilystä on tällä hetkellä mikroaaltoja.

Säteilyn voimakkuutta mitataan pääasiassa kahdella yksiköllä: V/m (volttia/m – jännite) tai W/m2 (wattia/neliömetri – teho). Tämän artikkelin ja tähän liittyvän videon kohdalla käytetään selkeyden vuoksi näistä ensin mainittua (W/m2 sijasta voidaan käyttää myös esim. mW/cm2).

Säteilyn turvallisuusrajojen suosituksia hallitsee ICNIRP – kansainvälinen ei-ionisoivan säteilyn suojakomissio, ja sen mukaan monissa maissa (kuten Suomessa) turvallisuusraja säteilylle on n. 61 V/m. Tästä suosituksesta huolimatta, joissakin maissa raja on asetettu jopa sata kertaa alemmaksi. Itävällassa 0,06 V/m on kansallisen lääketieteellisen yhdistyksen suositusten mukainen.

Miksi ICNIRP:in asettama suojaraja on niin korkea? Videolla tuon esille lähteen, jossa käydään läpi tämän suosituksen heikkouksia:

1. Ohjesäännöt perustuvat vain lyhytaiksiin ja välittömiin terveysvaikutuksiin kuten ääreishermojen ja pintalihasten stimulointi, sähköä johtavien esineiden koskettamisesta seuraavat shokit ja palovammat ja kudosten lämpeneminen.

2. Ne huomioivat vain säteilyn lämpövaikutuksen. Muita vaikutuksia ovat mm. stressiproteiinien tuotanto, vapaiden radikaalien lisääntynyt aktiivisuus ja kalsiumin ylituotanto.

3. Nämä säännöt ovat muuttuneet vain vähän viime vuosien aikana, siitä huolimatta, että sähkömagneettisen säteilyn määrä on lisääntynyt nopeasti ja uudet tutkimukset osoittavat muiden kuin lämpövaikutusten aiheuttamat terveysriskit. Näistä voi seurata mm. leukemiaa, rintasyöpää, aivosyöpää, Alzheimerin tautia, unettomuutta, seksuaalisia häiriöitä, masennusta ja allergioita.

4. Suositukset eivät huomioi väestön jatkuvaa ja päällekkäistä (monista lähteistä tulevaa) altistumista erilaisille säteilylähteille.

5. Suosituksissa ei oteta erikseen huomioon lasten suurempaa alttiutta säteilyn aiheuttamille vahingoille.

6. Tutkimuksissa ei ole eritelty digitaalisen ja analogisen säteilyn mahdollisesti toisistaan poikkeavia vaikutuksia.

Pari vuotta sitten ulkona mitattiin harvoin yli 1 V/m säteilyvoimakkuuksia. Nyt kuitenkin esim. Helsingin keskustassa tasot ylittävät monin paikoin 3 V/m ja jopa 6 V/m. Kuitenkin jo 0,5 V/m kentässä useimmat sähköherkät ihmiset saavat oireita. Päällä olevan älypuhelimen välittömässä läheisyydessä kentän voimakkuus nousee helposti 10 V/m lukemiin ja puhelua vastaanottaessa jopa 100 V/m asti. Vaikka tämä voimakkuus ylettyy vain n. 10 cm päähän, pidettäessä puhelinta korvalla, sen vaikutus kohdistuu suoraan kasvojen ihoon ja kudoksiin ja ylettyy aivoihin asti.

Videolla Veli Martin Keitel kertoo ympäristömme kasvaneesta säteilykuormasta ja sen vaikutuksiin liittyvistä tutkimuksista. Lisäksi videolla liikutaan pääkaupunkiseudulla ja mitataan säteilyarvoja esimerkiksi Helsingin keskustassa ja lähialueilla.

Kesto 36.31

Syksyllä 2019 amerikkalainen tutkija, professori Martin L. Pall vieraili Suomessa kertomassa säteilyn terveysvaikutuksista. Hän luennoi eduskunnassa, Helsingin yliopistolla, Tampereella, Vaasassa ja Närpiössä.

13. lokakuuta hän luennoi Kristiinankaupungissa erityisestä syystä.

Kesto 13.48

Kun kenttien voimakkuus vielä v. 2007 kaupunkialueilla liikkui keskimäärin 0,2 V/m alueella, vuonna 2009 keskiarvo oli noussut jo yli 1,5 V/m tasolle. ITU (International Telecommunication Union – kansainvälinen telekommunikaation liitto) julkaisi syksyllä 2019 tutkimuksen, jossa arvioitiin ICNIRP:in suosituksia tiukempien turvarajojen vaikutusta 4G ja 5G -verkkojen asentamiseen. Johtopäätöksessä todettiin:

”On selvää, että uusien lähettimien asentaminen, 5G mukaanlukien, on mahdotonta kun käytetään yhdellä kertaa mitattavia maksimisäteilyarvoja. Tällainen lähestymistapa estää vakavasti 5G:n käyttöönoton.

Seuraavien 3 vuoden aikana yli 63% mobiilidataliikenteen vaatimuksista jää täyttymättä maissa, alueilla ja jopa tietyissä kaupungeissa, joissa RF-EMF -turvarajat ovat merkittävästi tiukemmat kuin [b-ICNIRP 1998] tai [b-IEEE C95.1] suositusrajat.”

Tämän jälkeen johtopäätöksissä todetaan, että ongelmien välttämiseksi turvarajat on ”harmonisoitava” (yhdenmukaistettava) maailmanlaajuisesti WHO:n ohjauksessa. Tällöin saavutetaan ”sama terveyden suojelu kaikille ihmisille” – toisin sanoen myös sama terveyden vaarantaminen.

Mitä ovat nämä mobiilidataliikenteen vaatimukset, jotka voidaan täyttää ainoastaan 5G-verkolla ja -laitteilla? Tavalliset käyttäjät ovat todenneet, että päivittäiseen netin käyttöön (esim. elokuvien katselu) 4G tai jopa 3G on riittävän nopea, vaikka sähkökentän voimakkuus olisi vain 0,1 V/m luokkaa. On ilmeistä, että 5G-teknologian tarve ei tule kansalaisten netinkäytön tarpeista, vaan kyseessä on teknologian, teollisuuden, tiedustelun ja muiden yhteiskunnan taustalla vaikuttavien ”trendien” palvelemisesta.

Millaisia terveyshaittoja nämä kentät sitten aiheuttavat? Tutkimuksissa on havaittu mm. seuraavia oireita ja sairauksia:

* lisääntynyt syöpä (mm. aivo- ja rintasyöpä)
* keskittymishäiriöt
* paniikkitilat
* disorientaatio
* häiriöt näkökentässä
* ihottumat
* lihasten heikkous
* masennus
* nukkumishäiriöt
* väsymys
* immuunijärjestelmän herkkyys
* päänsärky
* rytmihäiriöt
* Parkinsonin tauti
* selkäkivut
* autismi

5G-tukiasemia on asennettu valtavan eri puolilla maailmaa nopeasti syksyllä 2019 ja erityisesti keväällä ja kesällä 2020. Koska lukuisten tutkimusten mukaan (joitakin mainittu videolla) sähkömagneettinen saaste on lisästressi ihmisen immuunijärjestelmälle ja aiheuttaa jatkuvan altistumisen kautta oireita, on täysin loogista ja odotettavaa, että uuden teknologian asentamisen myötä äkisti lisääntyvä säteilyn teho ja uudet taajuudet johtavat oireiden ja sairausten lisääntymiseen. Niilllä potilailla (mm. sairaaloissa ja vanhainkodeissa), joiden kunto on erittäin huono, tällainen pienikin ylikuormitus voi olla se tekijä, joka johtaa kuolemaan. Siksi on yhtä lailla loogista, että lisääntyvän säteilyn myötä myös kuolleisuudessa tapahtuu nousua. Mitä ilmeisemmin tämä osaltaan selittää vuoden 2020 aikana tapahtunutta kuolleisuuden nousua monissa kaupungeissa, joissa uusia tukiasemia on runsaasti rakennettu.

Veli Martin Keitel

 

Lähteitä:

IOP: Study of electromagnetic radiation produced by household equipment
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/200/1/012014/pdf
RF fields
http://www.epa.ie/radiation/emf/whatisemf/rf/
Radiofrequency radiation from nearby mobile phone base stations a case comparison of one low and one high exposure apartment
https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ol.2019.10899
Electromagnetic radiation health effects
https://www.home-biology.com/electromagnetic-radiation/emf-radiation-health-effects
EMF exposure safety limits
https://www.home-biology.com/electromagnetic-field-radiation-meters/safe-exposure-limits
The impact of RF-EMF exposure limits stricter than the ICNIRP or IEEE guidelines on 4G and 5G mobile network deployment
https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-K.Sup14-201909-I!!PDF-E&type=items
RF / Microwave radiation risk awareness
https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/emf_report_-provided-by-dr-jamieson.pdf
Uudistettu säteilylaki
https://valtioneuvosto.fi/fi/-/1271139/kokonaan-uudistettu-sateilylaki-tulee-voimaan-15-12-2018
Radiofrequency Safety Guidelines and Standards
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Guidelines%20and%20Forms/Guidelines%20and%20Manuals/EH/EH/Section13Final06062013.pdf

Kirjaudu sivustolle