Viranomaiset eivät tule saamaan kiitosta – Myndigheterna kommer inte att få något tack

Artikkeli on kirjoittajan oma suomennos 14.10.2020 Hufvudstadsbladetissa julkaistusta artikkelista.

Viranomaiset eivät tule saamaan kiitosta

Lokakuun 4. päivänä 2020 julkaistiin USA:ssa Great Barrington julistus koronaan liittyvän pelottelupropagandan lopettamiseksi. Suuri joukko lääketieteen huippuasiantuntijoita on allekirjoittanut tämän asiakirjan, jonka keskeinen sisältö on, että terveydeltään heikot ihmiset on suojeltava, perusterveiden ihmisten on saatava elää normaalia elämää ja nykyiset kohtuuttomat rajoitukset pitää välittömästi purkaa. BBC on uutisoinut julistuksen, mutta Suomen media on vaiennut asiasta. Pian Great Barrington julistuksen jälkeen WHO teki täyskäännöksen suosituksissaan vedoten tohtori David Nabarroksen suulla maailman päättäjiin etteivät he käyttäisi yhteiskunnan sulkemisia ensisijaisina keinoina koronavirusta vastaan.

Olemme nyt tilanteessa, jossa maamme viranomaisten asiantuntemus on johtanut täysin erilaisiin toimenpiteisiin kuin mitä edellä mainitun Great Barrington julistuksen asiantuntijat suosittelevat. Heidän akateemiset pätevyytensä ovat epäilemättä vähintään yhtä korkealla tasolla kuin viranomaistemme. Jos saman alan korkealle koulutetut asiantuntijat tulevat näin vastakkaisiin tuloksiin, voimme vetää asiasta vain yhden johtopäätöksen: lääketieteellistä konsensusta ei ole vaan toimenpiteitä ohjaavat nyt poliittiset intohimot. Jos näin todellakin on, voidaan median paisuttamaa koronahysteriaa ja viranomaisten määräämiä yhteiskuntaa romuttavia sulkuja pitää täysin vastuuttomina.

Olen lääkärin urani aikana nähnyt monta kertaa kuinka ”ainoa oikea hoito” on hylätty ja myöhemmin tuomittu täysin virheelliseksi. Kaikki, jotka 1960- luvulla saivat sydänveritulpan, määrättiin pitkään tiukkaan vuodelepoon. Tänään sellaista hoitoa antava menettäisi lääkärinoikeutensa. Kun erikoistuin korvalääkäriksi, puhkoin kaiket yöt huutaen vastaan taistelevien lasten tärykalvoja. Nyt tätä ”ainoaa oikeaa hoitoa” pidettäisiin lähinnä keskiaikaisena kidutusmenetelmänä ja toimenpidettä tehdään erittäin harvoin pakottavissa tapauksissa.

Vuoden 2009 sikaflunssassa viranomaisemme kompastelivat pahasti. On helppo ennustaa, etteivät he tule saamaan kiitosta koronaepidemian hoidosta, kun jonkin ajan kuluttua voimme tarkastella kaikkia tehtyjä toimenpiteitä.

Rauli Mäkelä, lääkäri, Espoo

HBL 14.10.2020

Myndigheterna kommer inte att få något tack

Den 4 oktober publicerades i USA Great Barrington en deklaration för att få slut på skrämselpropagandan kring corona. Dokumentet hade undertecknats av en stor mängd medicinska toppexperter. Det huvudsakliga innehållet var att människor med spröd hälsa skall skyddas, medan grundfriska måste få leva ett normalt liv, och de nuvarande orimliga begränsningarna måste omedelbart upphävas. BBC har redan rapporterat om det här uppropet, men i Finland har medierna tigit ihjäl saken. Strax efter Great Barrington-deklarationen gjorde WHO en kovändning i sina rekommendationer genom att med doktor David Nabarros röst vädja till världens ledare och be dem att inte använda nedstängning som en primär kontrollmetod att tackla coronaviruset.

Vi är nu i ett läge där sakkunskapen hos vårt lands myndigheter har lett till helt andra åtgärder än vad experterna i den ovannämnda Great Barrington-deklarationen rekommenderar och deras akademiska meriter är utan tvivel på minst lika hög nivå som våra myndigheters. Enda slutsatsen av att högt utbildade experter inom samma område kommer till så olika slutledningar är, att det inte finns medicinsk konsensus utan åtgärderna styrs av politiska passioner. Om så faktiskt är fallet måste all coronahysteri som medierna underblåser och alla samhällsnedbrytande nedstängningsåtgärder som myndigheterna vidtar anses vara helt oansvariga.

Jag har under min läkarkarriär många gånger varit vittne till hur ”den enda rätta” behandlingen har övergetts och senare ansetts vara helt fel. Alla som på 1960-talet fick hjärtinfarkt ordinerades lång absolut sängvila. I dag skulle en sådan ordination få läkaren att förlora sina läkarrättigheter. Då jag specialiserade mig till öronläkare punkterade jag alla nätter trumhinnor på barn som skrikande kämpade emot. I dag anses den här ”enda rätta” behandlingen vara en medeltida tortyrmetod, och den utförs nu endast i mycket tvingande fall.

År 2009 schabblade våra myndigheter rejält när det gällde svininfluensan. Det är lätt att förutse att våra myndigheter inte kommer att få något tack för hur de har skött coronakrisen, när vi efter någon tid kan blicka tillbaka på alla åtgärder som har vidtagits.

Rauli Mäkelä, läkare, Esbo

Kirjaudu sivustolle