Mike Yeadon: Pandemia on ohi – eikä tule takaisin

Pandemia on ohi – eikä tule takaisin

Näin sanoo entinen Pfizer-lääkeyhtiön johtava tieteellinen asiantuntija, englantilainen tri Mike Yeadon. Yeadon on erikoistunut mm. tulehdustauteihin, immunologiaan ja toksilogiaan. Hänen videolausuntonsa poistettiin Youtubesta 2 tunnin kuluttua julkaisusta, mutta video ja siihen liittyvä artikkeli löytyvät alla olevasta osoitteesta:
https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-faked-false-positive

Tässä artikkelissa käydään videon sisältö läpi pääpiirteittäin, vain hieman tiivistäen.

LAUMAIMMUNITEETTI ON MUODOSTUNUT JA EPIDEMIA ON OHI

”Jo huhtikuun jälkipuoliskolla tulin kasvavassa määrin huolestuneeksi niistä rajoituksista, joita ihmisten käyttäytymiselle ja liikkumiselle asetettiin maassani (Iso-Britannia). En nähnyt näille mitään syytä, enkä näe vieläkään.

Hallitusten toimintaa tällaisissa hätätilanteissa ohjaa ryhmä nimeltään SAGE (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization). SAGE on hoitanut perustavanlaatuiset asiat väärin, ja tämän seurauksena on annettu täysin vääriä ohjeita. Tästä ei ole seurannut pelkästään taloudellisia, vaan myös terveydenhoidollisia haittoja, kun ihmiset eivät enää saa tarvitsemaansa hoitoa.

SAGE oletti, että väestöllä ei olisi minkäänlaista immuniteettia uutta virusta vastaan. Tiesin, että SarsCov2 on 80% samanlainen kuin Sars ja hyvin samanlainen myös tavallista flunssaa aiheuttavien koronavirusten kanssa. Ajattelin, että koska tällaisia koronaviruksia on neljä erilaista, silloin varsin suuri osa kansasta on niille altistunut. Siksi heillä luultavasti on jo merkittävä immuniteetti uutta tautia vastaan.”

Tämän jälkeen Yeadon kertoo rokotteiden taustalla olevasta tutkimuksesta, jossa altistamalla ihmisiä lehmärokolle saatiin aikaan immuniteetti isorokolle (tästä myös nimi vaccination, joka tulee latinan sanasta vaccus – lehmä).

Risti-immuniteetti on siis aivan tunnettu asia. Jos mitään immuniteettia ei olisi ollut, hoivakodeissa lähes kaikkien olisi pitänyt saada tartunta. Näin ei kuitenkaan käynyt – mahdollisesti siksi, että talvella monet olivat sairastaneet koronavirusperäisen flunssan ja 30% väestöstä oli vastustuskykyisiä.
SAGE arvioi syyskuussa, että Britannian väestöstä noin 7% oli saanut Covid19-tartunnan (vasta-ainetesteihin perustuen), ja yli 90% oli vielä riskissä saada sen.

”Tämä on uskomattoman väärin”, sanoo Yeadon. Miksi? Hoivakodeissa testattiin ihmisiä, joilla ei koskaan ollut todettu Covid19-tartuntaa. Kuitenkin 65% heistä oli veressään vasta-aineita sille. Heillä oli siis ilmeisestikin valmiiksi immuniteetti tautia vastaan.

Iso-Britanniassa uutisoitiin äänekkäästi siitä, että vasta-aineiden määrä väestössä on laskemassa. Tämän perusteella arveltiin, että immuniteetti tautia vastaan on lyhytkestoinen. Yeadonin mukaan tämä johtopäätös on virheellinen: ”Jos vasta-aineiden muodostuminen väestössä vähenee, ainoa järkevä selitys tälle on se, että itse viruksen esiintyminen väestössä vähenee.”

”Maailman parhaiden tiedemiesten tekemä vertaisarvioitu tutkimus osoittaa, että yli 60% väestöstä on nyt immuuneja, ja siksi ei yksinkertaisesti ole mahdollista, että olisi olemassa suuri ja edelleen kasvava pandemia.”

”Miksi pandemia sitten ei ole ohi? Tämä saattaa tulla sinulle yllätyksenä, mutta minä uskon että se todella on ohi.” Yeadon kuvaa taudin etenemistä Lontoossa viime keväänä, ja kertoo kuolleisuuden siellä laskeneen nyt noin 98%. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että siellä ei korkean immuniteetin vuoksi enää ole tarpeeksi taudille alttiita ihmisiä, jotta epidemia voisi enää levitä.

Yeadon antaa tylyn selityksen sille, miksi epidemia median mukaan ei ole ohi: ”Se ei ole ohi, koska SAGE sanoo, ettei se ole”. Hänen mielestään SAGE-ryhmän asiantuntijuus on kyseenalainen.

”Epidemia on kulkenut väestön läpi, ei pelkästään Iso-Britanniassa vaan myös muualla Euroopassa ja luultavasti hyvin pian koko maailmassa. Eikä se tule takaisin. Miksi se ei tule? Koska meillä on T-soluimmuniteetti.” Muutamat median esiin nostamat tapaukset, joissa Covid19 näyttäisi iskeneen samaan henkilöön kahdesti, Yeadon selittää erittäin harvinaisina yksittäisinä poikkeamina, joissa on taustalla synnynnäinen poikkeama kyseisen henkilön immuunijärjestelmässä.

Sars-virus oli 80% identtinen SarsCov2-viruksen kanssa ja siihen syntyi yleinen immuniteetti, miksei niin tapahtuisi myös nyt? ”Kaikilla 17 vuotta sitten Sars-viruksesta selvinneillä on testattu vankka T-solumuisti ja siten immuniteetti tautia vastaan. Ja samalla heillä on vastustuskyky nykyiselle Sars-virukselle.” Yeadonin mielestä saavutettu immuniteetti kestää yleisesti vähintään useita vuosia, mahdollisesti koko elämän.

Miksi sitten Englannissa edelleen tulee satoja kuolemia päivässä SarsCov2-viruksen johdosta? Tässä kohtaa tullaan koko tartuntojen mittaamisen akilleen kantapäähän – PCR-testiin.

PCR-TESTI ”HIRVITTÄVÄN EPÄSOPIVA”

PCR-testi ei tunnista eikä edes etsi virusta, vaan pieniä pätkiä viruksen RNA-sekvenssistä. Niitä ei löydy pelkästään silloin, jos testattava on sairas tai saanut tartunnan ja sairastumassa. Ne tulevat esiin myös, jos tämä on saanut tartunnan aikaisemmin – viikkoja tai jopa kuukausia sitten. Tämä johtuu siitä, että kun taudista on selvitty, kuolleesta viruksesta jää pieniä osasia kehoon, mm. nielun ja nenän limakalvoille. PCR-testi ei tee eroja elävän ja kuolleen viruksen RNA-segmenttien välillä. Yeadonin mielestä suuri osa positiivisista tuloksista on ”kylmiä positiivisia”, eli kuolleen viruksen aiheuttamia. Nämä ihmiset eivät ole sairaita, tulossa sairaiksi, eivätkä tartuta muita.

”Tätä testiä ei ole koskaan käytetty tällä tavalla. Ja minä olen työskennellyt tällä alalla; se ei ole sopiva tekniikka. Tällaista tekniikkaa voidaan käyttää esim. rikostutkimuksessa, kun yritetään selvittää, oliko tietty henkilö rikospaikalla, mutta silloinkaan sitä ei voida käyttää todisteena oikeudessa.” Testi on altis monille mekaanisille virheille, käsittelyvirheille… Se tuottaa positiivisia tuloksia, vaikka ei olisi mitään jälkiä viruksesta – silloin puhutaan väärästä positiivesta (false positive).

Väärien tulosten lisääntyminen johtuu osittain siitä, että näytteitä ottamaan palkataan yhä kokemattomampia ihmisiä, joilla on yhä enemmän paineita tehdä yhä enemmän testejä, yhä nopeammin. Kesällä 2020 sanottiin, että vääriä positiivisia on noin 1% testituloksista ja tilastojen valossa arviolta 0,1% testatuista oli saanut tartunnan. Tämä tarkoittaisi, että 1000 testatun joukossa olisi 1 oikeasti positiivinen ja 10 väärää positiivista – ”Tämä testi on hirvittävän epäsopiva tunnistamaan elävää virusta hengityskanavassa”. (Suom.huom: Tällöin 99% testitarkkuudesta huolimatta johtopäätös taudin levinneisyydestä voi olla 90% pielessä.)

Mike Yeadon arvelee, että tällä hetkellä, marraskuussa 2020, käytännöllinen väärien positiivisten määrä (johtuen useista syistä) on noin 5%. 300 000 testattua kohti tämä tarkoittaa 15 000 väärää positiivista, ja vain pieni osa positiivisiksi todetuista on oikeasti positiivisia. Eivätkä nämä väärät positiiviset rajoitu oireettomiin ihmisiin. Ilmeisesti suurin osa sairaalaan päätyvistä koronapositiivisista potilaistakin on vääriä positiivisia, mutta heidät silti tilastoidaan koronapotilaiksi. Tällä hetkellä on sairaaloissa enemmän potilaita kuin kuukausi sitten, mutta ei sen enempää kuin mikä on normaalia joka syksy.

”Ihmiset saavat virusperäisiä hengitystieinfektioita, sairastuvat ja kuolevat. En vain usko, että tällä on enää mitään tekemistä Covid19:n kanssa”, sanoo tämä entinen Pfizer-rokotefirman tiedemies. Silti sairaaloissa kuolevat väärän positiivisen testituloksen saaneet potilaat lasketaan ”koronakuolemiksi” (Suom.huom: Aivan sama tilanne Suomessa). ”Tämä ei ole oikein. Näistä joku on voinut päätyä sairaalaan vaikka murtuneen jalan vuoksi.”

Ihmisten testaamisen lisääminen, mitä Boris Johnsonin hallitus peräänkuuluttaa, ei ole Yeadonin mukaan tie ulos tästä pulmatilanteesta, vaan päinvastoin keino pitää meidät siinä. Hän sanoo hyvin painokkaasti, että lisääntynyt väärien positiivisten määrä tulee johtamaan valtaisaan väärintulkintaan, koska poliitikot eivät ymmärrä tilastotiedettä. Hänen mukaansa massatestaaminen pitäisi kokonaan lopettaa, koska siitä ei ole mitään hyötyä, ja koska siihen menee valtavasti rahaa aivan turhaan.

COVID19 VÄHEMMÄN VAARALLINEN KUIN VASTATOIMET

”Liioittelemme aina uusien tartuntatautien vaarallisuutta, kun olemme myrskyn silmässä. Uskon, että Covid19:n todellinen tartuntakuolleisuus (IFR) eli sen todellinen uhka ihmiselämälle on sama kuin kausi-influenssalla.” Ei ole mitään syytä yrittää hävittää tätä virusta kokonaan maailmasta, kuten jotkut poliitikot esittävät.

Kaikki keinot, joita tämän saavuttamiseksi esitetään, ovat paljon vaarallisempia kuin virus itse. ”Ne tuhoaisivat yhteiskunnan. Unohda kustannukset, jotka olisivat valtavat. Ne veisivät vapautesi. Et saisi mennä ulos, ennenkuin sinut on testattu ja olet saanut tulokset.” Ja johtuen testin epäluotettavuudesta, tämä ei kuitenkaan onnistuisi, sillä ei ole tieteellistä perustaa.

”Tartuntojen leviäminen oli kääntymässä laskuun merkittävästi ennen yhteiskunnan sulkemista. Otimme vastaan kaiken sen kivun, mitä tämä aiheutti useiden viikkojen ajan, ilman mitään syytä”, Yeadon väittää tylysti. Hänen mukaansa ei voida osoittaa, että lockdownit olisivat vaikuttaneet kuolleisuuteen myönteisesti. Kaikkien suuren kuolleisuuden maiden kohdalla kuvio oli samanlainen riippumatta siitä, suljettiinko yhteiskuntaa vai ei.

Syyksi suurelle vaihtelulle eri maiden välillä Yeadon tarjoaa vaihtelevaa risti-immuniteetin määrää, mutta kumoaa olettamukset, joiden mukaan ihmisten toiminta taudin suhteen vaikutti siihen kuinka vakavasti se kussakin maassa ilmeni. Epidemia kulki ihmiskunnan läpi luonnollisesti, välittämättä toimenpiteistämme.

Jos jossakin maassa on ollut poikkeuksellisen lievä influenssakausi tiettynä talvena, kuten esim. Iso-Britanniassa, Belgiassa ja Ruotsissa oli viime vuonna, silloin seuraavana vuonna maassa on tavallista suurempi määrä erittäin haavoittuvia vanhuksia. Tämä selittää osaltaan kohonneen kuolleisuuden näissä maissa. Maissa, joissa edellisinä talvina on ollut vakavat influenssa-aallot, kuten Saksassa ja Kreikassa, on tänä vuonna ollut pienempi haavoittuvaisten vanhusten määrä. ”Olen kyllästynyt kuulemaan, että muissa pohjoismaissa oli parempi tilanne siksi että niissä yhteiskunta suljettiin. Niissä vain oli viime vuosina normaalit influenssaepidemiat.”

Yeadon kiistää jyrkästi lockdownin hyödyllisyyden epidemian torjumisessa, minkä vuoksi on tieteellisesti perusteltua tarjota pätevämpiä selityksiä kuolleisuuden vaihtelulle eri maissa.

Voisi olettaa, että Covid19:n aiheuttamaan ylimääräisen kuolleisuuden vuoksi tänä vuonna kokonaiskuolleisuus olisi huomattavasti normaalia korkeampi. ”Yllättävää kyllä, näin ei ole. 2020 näyttää jäävän kuolleisuuden osalta kahdeksanneksi, kun katsotaan listaa 1993 alkaen”, hän toteaa Iso-Britannian osalta (ja siellähän koronan aiheuttama kuolleisuus on ollut Euroopan korkein).

Lopuksi Yeadon kertoo omista motiiveistaan tämän tiedon välittämiseen: ”Minulla ei ole muuta motivaatiota tämän haastattelun antamiseen kuin se, että todella välitän siitä kotimaassani tapahtuu.”

Tie tästä tilanteesta ulos on hänen mielestään kaksivaiheinen:

1. Lopetetaan massiivinen testaaminen välittömästi. Sen tulokset antavat täysin virheellisen kuvan tilanteesta ja silti niiden annetaan ohjata politiikkaa.

2. Ne täysin epäpätevät ihmiset, joilta väärät tiedot ja niiden pohjalta tehdyt tappavat toimenpiteet ovat peräisin, pitäisi erottaa heti ja korvata asiantuntevilla ihmisillä, joilla ei ole minkäänlaisia eturistiriitoja.

Veli Keitel, 2020

Kirjaudu sivustolle