Koronavirustilanne Suomessa THL:n mukaan sekä pikakatsaus Ruotsin tilanteeseen

 

Koronavirustilanne Suomessa THL:n mukaan 20.11.2020

  • Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 375, kuolleiden keski-ikä 84v.
  • Tehohoidossa olevien määrä 10 (ikä ei tiedossa)
  • Sairaalahoidossa olevien määrä 104 (ikä ei tiedossa)
  • Testattuja näytteitä yhteensä yli 1 782 200 kpl (á 250 € = 445 milj. euroa)
  • Ilmoitettuja ”tapauksia” eli positiivisia testituloksia yhteensä 19 935 kpl (1,1 % testatuista)

 

Kuvassa on Suomen tilanne, ylemmässä kuvassa koronaan liitetty kuolleisuus päiväkohtaisesti (Daily new deaths in Finland) ja alemmassa päivittäiset tapaukset eli positiiviset testit päiväkohtaisesti (Daily new cases in Finland).

Valtaosalla kuolleista (yli 95 %) oli yksi tai useita pitkäaikaissairauksia. Koronakuolleeksi lasketaan jos henkilö on kuollut 28 vrk sisällä positiivisesta mittaustuloksesta kuolinsyystä riippumatta.

Tarkempaa tietoa siitä, missä menehtyneet ovat olleet hoidossa välittömästi ennen kuolemaansa, on kertynyt kaikista sairaanhoitopiireistä raportoiduista 375 henkilöstä:

Menehtyneistä

  • 22 % on ollut erikoissairaanhoidossa
  • 36 % perusterveydenhuollon yksikössä
  • 41 % sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä
  • 1 % kotona tai muualla

 

Koronavirusepidemia ei ole lisännyt kokonaiskuolleisuutta Suomessa. Työikäisten kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia ja lasten ja nuorten koronavirustautiin liittyviä kuolemia ei ole Suomessa todettu lainkaan.

Lähde: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

Kuolleet neljännesvuosittain 1998-2019
Koronatilanne Suomi 20.11.2020
Kuolleisuus Suomessa 2010-2019
Koronaan liittyvät kuolemat ikäryhmittäin

 

Pikakatsaus Ruotsin tilanteeseen marraskuussa 2020

Suomeen verrattuna kuolleisuusluvut Ruotsissa ovat suuria ja monet uskovat, että Suomen hyvä tilanne on seurausta erilaisista rajoitustoimista. Ruotsissa, toisin kuin muualla, ei edes keväällä tehty merkittäviä rajoitustoimia.

Mutta onko kuolleisuus epätavallisen suurta vuonna 2020? Kuvaajien mukaan ei. Ylemmässä kuvassa on koronaan liitetty kuolleisuus päiväkohtaisesti (Daily new deaths in Sweden) ja alemmassa päivittäiset tapaukset eli positiiviset testit päiväkohtaisesti (Daily new cases in Sweden). 

Koronatapauksia siis saadaan tilastoihin erittäin intensiivisellä testaamisella, kuten kaikkialla muuallakin.

Toisen kuvaajan siniset palkit osoittavat Ruotsin kokonaiskuolleisuuden vuosina 2010 – 2020, joista viimeisin päättyy 13.11.2020. Kuva osoittaa selvästi, että myös Ruotsin kuolleisuus asettuu normaaleille lukemille.

Lähde: https://www.statista.com/statistics/525353/sweden-number-of-deaths/ 

Kirjaudu sivustolle