Vapauden puolesta on nyt
Vapauden puolesta ry

Voit tukea toimintaamme liittymällä jäseneksi, mikä mahdollistaa mm. kokoontumisten, kurssien ja tapahtumien tuottamisen. 

Jäsenille on tulossa monenlaisia etuja, alennuksia, jäseniltoja jne. Kannatusjäsenille sekä ikijäsenille on tulossa vielä erikseen omia etuja.

Perusjäsen: 20€ / vuosi
Kannatusjäsen: 100€ / vuosi
Ikijäsen: 500€ kertamaksu

Vapauden puolesta ry on kaikkien ihmisten vapauksien ja oikeuksien puolestapuhuja ja toimija.

Yhdistys haluaa tarjota eri näkökulmia yhteiskunnallisiin asioihin ja ilmiöihin sekä toimia keskustelun avaajana.

Jokainen keskustelija, luennoitsija tai työpajojen ohjaaja edustaa vain itseään ja vastaa omista mielipiteistään.

Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys haluaa luoda toiminnallaan ja tapahtumillaan yhteisöllisyyttä sekä kannustaa jäseniään itsenäiseen ajatteluun ja vuorovaikutukseen. Emme halua tarjota kenellekään valmiiksi pureksittua toimintamallia, vaan tarjota kehitysideoita ja työkaluja oman näköiseen elämään.

Haluamme toimia yhteistyössä samanhenkisten yhteisöjen ja yksilöiden kanssa unohtamatta vuoropuhelua laajan yleisön kanssa.

Unelmamme on, että tulevaisuuden yhteiskunta koostuisi toisia kunnioittavista yksilöistä, joita yhdistää vapaus ja inhimillisyys.

Kirjaudu sivustolle